Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

COVID-19: ANTIVIROTIKA, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY, INDIKACE, PODÁVÁNÍ

Kontakt:
Nemocnice Karviná-Ráj,
Urgentní příjem
Telefon pro objednávání: 596 383 301

Pracovní doba:
Pracovní dny 7:00 - 14:30 (vždy po telefonickém objednání)

 

Antivirotika

Lagevrio (molnupiravir)

Léčivý přípravek Lagevrio (s účinnou látkou molnupiravir) je určen k léčbě pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění (včetně osob dříve očkovaných proti covidu-19). Podrobnosti k indikačním kritériím naleznete ZDE:

PDF - Rozhodnuti o dočasném povolení distribuce výdeje a používání léčivého přípravku LAGEVRIO

Poukaz (doklad 06) na poskytnutí přípravku vystaví praktický lékař, případně jiný ambulantní specialista na základě klinického vyšetření pacienta.

Léčivý přípravek Lagevrio bude poskytován na pracovišti urgentního příjmu v době od 7:00 do 14:30 hodin na základě předložení řádně vyplněného poukazu od lékaře (doklad 06).

 

Co jsou monoklonální protilátky a jejich význam u nemoci COVID-19?
 
Monoklonální protilátky proti COVID-19 jsou neutralizační protilátky proti původci onemocnění, tj. proti viru SARS-CoV- 2. Tyto protilátky se cíleně váží na tento virus a brání jeho následnému vstupu do hostitelské buňky. Stávající studie prokázaly významnou účinnost jejich podání proti zhoršení onemocnění COVID-l9 do závažné formy vyžadující hospitalizaci, a to u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění/ viz dále/. Jejich podání u těchto rizikových pacientů redukuje nutnost hospitalizace pro COVID -19 i celkové úmrtí na tuto nemoc o 70%!!!  Podmínkou jejich účinnosti je ale podání v časné fázi nákazy!!


Komu jsou určeny monoklonální protilátky?

Přípravek je určen především ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu onemocnění COVID-19, případně i hospitalizovaným pacientům, kde však důvodem hospitalizace nebylo samotné onemocnění COVID-19, ale jiné komplikace.

V současné době jsou dále doporučeny pro tzv. postexpoziční profylaxi COVID-19   u rizikových, nejčastěji domácích kontaktů s osobami s prokázanou covidovou infekcí.

Jejich podáním je dosaženo 81% redukce rizika rozvoje symptomatického COVID-19 u těchto osob.

V tomto případě je však na rozdíl od léčebného podání monoklonálních protilátek podmínkou jejich podání kromě zvýšeného rizika propuknutí COVID -19 u osoby, která byla v rizikovém kontaktu s covidovým pacientem i provedené očkování u této kontaktní osoby. Jsou však situace, kdy předpokládáme přes komplexní vakcinaci nedostatečnou plnou imunitní odpověď (například pacienti s významnými onemocněními snižujícími imunitu) a pak je těmto kontaktním, byť očkovaným lidem z preventivních důvodů preparát podán.


Hraje čas v účinnosti monoklonálních protilátek skutečně tak významnou roli?

V případě, že virus SARS-COV2 již způsobil závažné komplikace, a to především zápal plic s poruchou plicních funkcí vyžadující hospitalizaci a kyslíkovou podporu, pak již podání těchto protilátek indikováno není. Uvedená komplikace totiž svědčí o tom, že již virus vstoupil do buněk a poškozuje cílové orgány, takže podání těchto protilátek již není z principu jejich účinku pro neefektivnost doporučeno.

Podání je nutné proto hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2 / PCR, či antigenním/ a při přítomnosti maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, max. do 7 dnů od prvních příznaků (podání je vhodné co nejdříve).
  

Kdo patří do uvedené rizikové skupiny progrese do závažné formy COVID-19?

Tato kritéria jsou stanovena rozhodnutím MZ ČR.
 
• pacienti nad 65 let věku
• pacienti nad 55 let s některým přidruženým onemocněním (vysoký krevní tlak, jiné kardiovaskulární onemocnění, chronické onemocnění dýchacích cest)
• pacienti s indexem tělesné hmotnosti / BMI/ nad 35kg/m2. bez ohledu na věk
• všichni pacienti s diabetes mellitus bez ohledu na věk
• pacienti se závažnými chronickými onemocněními plicními, srdečními, ledvinovými, jaterními, neurologickými, pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti s probíhající léčbou, pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity.

Pokud tato kritéria nesplňujete, není u Vás podání těchto protilátek indikováno!!!


Jedná se o léčbu bezpečnou a musím za ní platit?

Tato léčbě je schválena k používání v USA i Evropské unii, v ČR pak na základě mimořádného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Jedná se o léčbu velmi efektivní i bezpečnou, eventuální nežádoucí účinky jsou přechodné, nevýznamné a především vzácné.

V případě splnění kritérií pro podání těchto protilátek se jedná o léčbu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Léčba je indikována při splnění výše uvedených kritérií bez ohledu na to, jestli jste již COVID- 19 prodělal či byl proti němu očkován.


Kdo mne k podání protilátek odesílá?

Léčbu indikuje praktický lékař, popř. jiný ambulantní, či nemocniční specialista.

Uvedený lékař potvrzuje diagnózu COVID-19 a především indikační kritéria/ rizikovost a čas/. S krátkou písemnou informací a po předcházející telefonické domluvě Vás pak odesílá ve stanovený čas k podání této léčby na naše infúzní pracoviště.

Uvedený postup zajišťuje optimální organizaci objednávání i podávání této léčby u nás, zabraňuje příchodům neindikovaných pacientů a optimalizuje čas podání protilátek jednotlivým pacientům.

Při jakýchkoliv nejasnostech či dotazech se prosím obracejte především na své praktické lékaře.
  
Naopak v případech rizika prodlení při nepřítomnosti Vašeho PL /například svátky, víkendy atd/ nečekejte a obracejte se telefonicky či přímo na pracovníky našeho urgentního příjmu.


Kde, jak a kdy se léčba aplikuje?

Protilátky jsou podávány formou infuze na infuzním pracovišti plicního pavilonu (označení: aplikace monoklonálních protilátek) ve výše uvedené pracovní době/ v pracovní dny 7.00- 14.30 hod.
 
Vlastnímu podání předchází vyšetření lékařem s ověřením diagnosy a správnosti časových a rizikových kritérií pro jejich podání.

Vlastní protilátky jsou aplikovány formou nitrožilní infuze na izolačním infuzním stacionáři naší nemocnice pod setrvalým zdravotnickým dohledem. Následně po aplikaci je pacient sledován a s lékařskou zprávou odchází domů.