Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013836

Celkové náklady na projekt činí 2,4 mil. Kč a budou spolufinancovány v rámci 141. výzvy OPŽP ze 60 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo EU MZP 800px
Popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace parku v areálu nemocnice Karviná – Ráj, která bude obnášet kácení stromů a odstranění keřů ve špatném zdravotním stavu, ořez stromů, výsadbu nových stromů a keřů, trvalek, založení trávníků a pořízení mobiliáře. Cílem projektu je zlepšit ekosystémovou i estetickou funkci parku, vytvořit zázemí podporující biodiverzitu a zároveň poskytnout návštěvníkům nemocnice příjemný přírodní prostor, ve kterém mohou relaxovat.
 
 
Projekt je v realizaci – v současné době je dokončena fáze kácení a výsadby nových dřevin, keřů a travních ploch a nyní probíhá následná péče.

nspka projekt park karvina 001