Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vrchní sestra dětského oddělení

 

Požadavky:     

 • odborná způsobilost dle § 5a zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 • specializace v oboru,
 • vysokoškolské vzdělání výhodou,
 • minimálně 5 let odborné praxe,
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a rozhodnost, profesionální přístup,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis,
 • strukturovaný profesní životopis, 
 • návrh koncepce k dané pozici, 
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení     ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 •  

Předpokládaný nástup do funkce: dohodou.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – vrchní sestra dětského oddělení“ nejpozději do 2. 3. 2018, včetně na adresu: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Ing. Lenka Letochová – vedoucí OLZ, Vydmuchov 399/5, 734 01  Karviná-Ráj.