Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2019

nelékařská zdravotnická povolání

 

Vyhlašovatel:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst těchto oborů:

 

Porodní asistentka – Intenzivní péče v porodní asistenci – 1 místo

Zdravotní laborant – Klinická hematologie a transfuzní služba – 1 místo

Zdravotní laborant – Alergologie a klinická imunologie – 1 místo

Fyzioterapeut - Aplikovaná fyzioterapie - 2 místa

Radiologický asistent – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – 1 místo

Zdravotnický pracovník v § 5 - 28 z. č. 96/2004 Sb. – Organizace a řízení ve zdravotnictví- 1 místo

 

Lhůta pro podání přihlášek: do 28. 5. 2019

Adresa pro podání přihlášek:    Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

referent vzdělávání

Vydmuchov 399/5

734 12 Karviná – Ráj

 

K přihlášce nutno doložit:

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci NsP Karviná - Ráj)
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci NsP Karviná - Ráj)
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • přehled odborné praxe

Kritéria pro hodnocení:

 • úroveň kvalifikace, odborná způsobilost, předpoklady
 • komunikační dovednosti, jazykové znalosti
 • odborné profesionální znalosti, vědomosti, praktické zručnosti a další vzdělávání v oboru
 • návrh spolupráce s ostatními obory v rámci nemocnice k trvalému zlepšování kvality poskytovaných služeb
 • vytváření podmínek pro bezpečí pacienta při pobytu ve zdravotnickém zařízení
 • průběh dosavadní praxe

Způsob hodnocení kritérií:

 • 1 bod – neplní
 • 2 body – částečně plní
 • 3 body – plní
 • 4 body – překračuje
 • 5 bodů – vysoce překračuje

 

Přílohy: 

Osobní dotazník

Přihláška do výběrového řízení

 

Karviné dne 3. 5. 2019