Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2017

nelékařská zdravotnická povolání

Vyhlašovatel:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení těchto rezidenčních míst:

 

Všeobecná sestra - Perioperační péče (2 místa) 

Všeobecná sestra - Intenzivní péče (5 míst)

Všeobecná sestra - Intenzivní péče v pediatrii (2 místa)

Všeobecná sestra - Ošetřovateslká péče v pediatrii (2 místa)

Všeobecná sestra - Ošetřovateslká péče v interních oborech (1 místo)

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (1 místo)

Zdravotní laborant - Histologie (1 místo)

Radiologický asistent - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (1 místo)

Ergoterapeut – Ergoterapie pro dospělé (1 místo)

 

 

Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 8. 2017

Adresa pro podání přihlášek: 

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

referent vzdělávání

Vydmuchov 399/5

734 12 Karviná – Ráj

 

K přihlášce nutno doložit: 

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci NsP Karviná - Ráj)
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci NsP Karviná - Ráj)
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • přehled odborné praxe

 

Kritéria pro hodnocení: 

 • úroveň kvalifikace, odborná způsobilost, předpoklady
 • komunikační dovednosti, jazykové znalosti
 • odborné profesionální znalosti, vědomosti, praktické zručnosti a další vzdělávání v oboru
 • návrh spolupráce s ostatními obory v rámci nemocnice k trvalému zlepšování kvality poskytovaných služeb
 • vytváření podmínek pro bezpečí pacienta při pobytu ve zdravotnickém zařízení
 • průběh dosavadní praxe

 

Způsob hodnocení kritérií: 

 • 1 bod – neplní
 • 2 body – částečně plní
 • 3 body – plní
 • 4 body – překračuje
 • 5 bodů – vysoce překračuje

Přílohy: 

Osobní dotazník

Přihláška do výběrového řízení

V Karviné dne 10. 7. 2017