Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucí fyzioterapeut, pracoviště Karviná

 

Požadavky:    

 • odborná způsobilost dle zákona č. 339/2008 Sb., v platném znění,
 • specializace v oboru,
 • vysokoškolské vzdělání výhodou,
 • minimálně 5 let odborné praxe,
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a rozhodnost, profesionální přístup,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • návrh koncepce k dané pozici,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • ujednání o zpracování osobních údajů za účelem výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 5. 2020.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – vedoucí fyzioterapeut - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 28. 2. 2020, včetně na adresu: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Ing. Lenka Letochová – vedoucí OLZ, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj.

 

Ujednání o zpracování osobních údajů