Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Primář gynekologicko-porodního oddělení

 

Požadavky:    

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru (odborná způsobilost podle § 4 zákona č. 338/2008 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta),
 • specializovaná způsobilost v oboru,
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení,
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a rozhodnost, profesionální přístup,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • návrh koncepce k dané pozici,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • ujednání o zpracování osobních údajů za účelem výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 3. 2020.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – primář gynekologicko-porodního oddělení - NEOTVÍRAT“, nejpozději do 20. 1. 2020 včetně, na adresu: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Ing. Lenka Letochová – vedoucí OLZ, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj.

 

 Ujednání o zpracování osobních údajů