Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

 

Náměstek pro léčebnou péči

Požadavky:    

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru (odborná způsobilost  podle § 4 zákona č. 338/2008 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta),
 • specializovaná způsobilost, 
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a rozhodnost, profesionální přístup,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis,
 • strukturovaný profesní životopis, 
 • návrh koncepce k dané pozici, 
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
 • ujednání o zpracování osobních údajů za účelem výběrového řízení ve smyslu zákonač. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 1. 2020.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – náměstek pro léčebnou péči - NEOTVÍRAT“, nejpozději do 11. 12. 2019 včetně, na adresu: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Ing. Lenka Letochová – vedoucí OLZ, Vydmuchov 399/5, 734 01  Karviná-Ráj.

 

 Ujednání o zpracování osobních údajů