Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

vyhlašuje

KONÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná


Požadavky na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • manažerské zkušenosti v oblasti zdravotnictví
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců (minimálně 5 let praxe v řídící funkci)
 • znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce
 • výborné komunikační, řídící a organizační schopnosti
 • občanská a morální bezúhonnost

Písemně zašlete tyto doklady:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon – i mobilní, e-mail)
 • strukturovaný profesní životopis zaměřený na dosavadní odborné zkušenosti, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů - ne starší tří měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • osvědčení (nebo doklad o jeho vyžádání) podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • písemně zpracovaný koncept vize směřování a rozvoje nemocnice (v rozsahu max. 4 stran, formát A4)
 • písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2019

Způsob podání přihlášky:
Přihlášku je nutno zaslat nebo osobně doručit do 1.10.2019 (rozhoduje datum podacího razítka) na adresu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor zdravotnictví
28. října 117
702 18 Ostrava

K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady (originály, příp. jejich ověřenými kopiemi).

Obálku označte: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL NEMOCNICE

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.
Kontaktní údaje pro případné další informace: Jana Brodová, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 510, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.