Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Personální obsazení COS v Orlové

Na COS pracuje trvale 9 zdravotních sester, které všechny mají ukončené pomaturitní specializační studium - obor instrumentování na operačních sálech. Dále zde pracují 3 sanitáři, kteří jsou odborně proškoleni.

Provozní činnost COS

Provoz COS je zajištěn nepřetržitě celých 24 hodin. V době od 7.00 hodin do 15.00 hodin jsou personálně zajištěny plánované výkony oddělení nemocnice na pěti operačních sálech. Spektrum výkonů zahrnuje operace chirurgické, ortopedické, traumatologické a urologické.
V době od l5.00 hod do 07.00 hod je zajištěn pohotovostní provoz trvalou přítomností dvou sloužících sester. V této době je možno provádět celé spektrum akutních chirurgických a traumatologických operací.

Stavební a přístrojové vybavení COS

Centrální operační sály NsP Karviná - Ráj - pracoviště Orlová jsou umístěny v prvním podlaží hlavní budovy. Zaujímají jeho větší polovinu a sousedí s oddělením ARO a OKB.
Stavebně jsou řešeny již podle moderních koncepcí a principů pro práci centrálních operačních sálů.
Jsou tvořeny aseptickým a septickým operačním traktem, které jsou stavebně a funkčně zcela odděleny a mohou pracovat na sobě nezávisle.
Vstup na každý z operačních traktů je zajištěn přes filtry Ipersonálu, které mají vstupní část, sprchy a místnost, kde se Ipersonál převléká do operačních oděvů. V aseptickém traktu Ise nacházejí 4 operační sály v následujícím operačním Irežimu. Jeden superaseptický operační sál k provádění endoprotetických ortopedických operací. Dále to jsou dva sály aseptické, na kterých jsou prováděny ostatní operace na kostech, cévách, arthroskopické operace a operace šlach. Čtvrtý sál mesoseptický je určen pro čisté břišní operace. Provádějí se zde i všechny laparoskopické výkony.
Sály doplňují četné pomocné prostory pro pohyb prádla, nástrojů a pobyt personálu. Součástí je čisticí a sterilizační místnost, která je v současné době vybavena parním sterilizátorem Unisteri, který umožňuje i tzv. flash sterilizaci.
Všechny sály v aseptickém traktu jsou vybaveny klimatizací s vertikálním laminárním prouděním vzduchu s třístupňovou filtrací.
Sály v aseptickém traktu jsou vybaveny centrálním rozvodem stlačeného vzduchu, kyslíku a N2O. Septický operační trakt zahrnuje jeden sál určený k septickým operacím ortopedie i chirurgie. Součástí je rovněž čisticí a sterilizační místnost výše zmíněné filtry pro personál a provozní místnosti.
Ke sterilizaci a skladování operačních nástrojových setů je používán kontejnerový systém. Tato činnost je zajištěna ve spolupráci s oddělením centrální sterilizace, která se nachází ve druhém poschodí hlavní budovy.
Přístrojové vybavení COS odpovídá požadavkům jednotlivých operačních oborů.
K dispozici jsou: pojízdný rtg zesilovač s "C" ramenem, arthroskopická sestava se shaverem, pumpou a záznamovým zařízením, laparoskopická sestava, operační stoly s extenčním zařízením, pro každý sál elektrické odsávačky, elektrokoagulační přístroje, narkotizační přístroje. K dispozici jsou tří systémy rotačních a vibračních nástrojů pro traumatologii pohybového aparátu a to systém na pohon stlačeným vzduchem, elektrický pohon a elektrický pohon akumulátorový.