Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Poskytujeme komplexní předanestetické vyšetření, tzv.shrnutí všech konziliárních vyšetření, zhodnocení stavu pacienta, vyhodnocení míry
rizika operačního výkonu a navrhnutí optimální přípravy pacienta.
 

Struktura - části ambulance:


• anesteziologická ambulance

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


a/ zhodnocení celkového stavu pacienta
b/ zhodnocení konziliárních vyšetření jednotlivých odborností
c/ stanovení míry rizika v souvislosti s operačním výkonem
d/ optimalizovaná příprava pacienta před operačním výkonem