Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Od 1.7.2011došlo k vzniku sdíleného lůžkového fondu interního a plicního oddělení za účelem efektivního využití akutního lůžkového fondu. Oddělení pracující jako interní primariát a plicní ordinariát. Nedochází ke změně náplně jednotlivých oborů a jejich poskytované základní a nádstavbové péče.
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE: interní oddělení – pracoviště Karviná – lůžková část

Charakteristika oddělení:

Oddělení disponuje 6 – lůžkovou JIP, kde se poskytuje péče pacientům s ohrožením některých životních funkcí. Funguje jako koronární jednotka pro pacienty se závažným onemocněním kardiovaskulárního systému, ale i pro pacienty v metabolickém rozvratu, se selháním jater, ledvin, poruchami vědomí, s mozkovými příhodami, těžkým postižením plicního aparátu a zavažnějšími plicními nemocemi.
Přechodem na standardní oddělení je jednotka intermediární péče, kde jsou uloženi pacienti vyžadující intenzivnější monitoraci srdečního rytmu, která je ale možná již v prostředí standardního oddělení bez nutnosti intenzivní péče.
Na standardních odděleních – rozdělených na jednotku mužskou a ženskou – poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči pacientům s širokým rozptylem interních nemocí – kardiovaskulárních, metabolických, gastrointestinálních, nemocí revmatologických, nefrologických či hematologických. Nezbytnou součástí je i péče o imobilní pacienty, pacienty onkologické, geriatrické, často v součinnosti s ostatními odděleními.
Naše pacienty předávámne k dalšímu dořešení na vyšší pracoviště po celé republice, zejména Kardiocentrum Podlesí, Fakultní nemocnice Ostrava, IKEM Praha, Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno, a jiné...ale spolupracujeme také se všemi nemocnicemi v okolí.
Pracoviště hemodialýzy má k dispozici 9 lůžek s nepřetržitým provozem, kde docházejí pacienti na chronickou dialýzu – očištění krve. Navíc poskytujeme péči pro akutní pacienty a akutní dialýzu celé spádové oblasti zahrnující Karvinsko, Orlovou až po Bohumín a přilehlé oblasti. Našim pacientům jsme schopni nabídnout klasickou hemodialýzu i peritoneální dialýzu.

Struktura - části oddělení:

 • JIP – 6-lůžkové oddělení se samostatnými boxy
 • interna I – muži
 • intermediární jednotka (na oddělení interna I)
 • interna II – ženy
 • hemodialyzační stanice


Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

 • diagnostika a léčba všech interních nemocí, intoxikací,
 • pleurální punkce
 • bříšní punkce
 • sternální punkce
 • biopsie jater, ledvin
 • elektrická kardioverze
 • na JIP komplexní intenzivní péče včetně péče o ventilovaného pacienta
 • hemodialyzační léčba
 • péče o nutrici pacientů včetně sippingu, enterální a parenterální výživy
 • péče o dekubity včetně moderních metod vlhké terapie
 • echokardiografie transtorakální i jícnová
 • kompletní endoskopie – horního i dolního gastrointestinálního traktu
 • gastroskopie včetně možnosti ošetření akutního krvácení, jícnových varixů
 • PEG
 • kolonoskopie a ošetření polypů,
 • ERCP s následnými výkony na žlučových cestách
 • v ambulantní části možnost funkční diagnostiky pro oddělení – EKG Holter, TK Holter