Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

dětská endokrinologická onemocnění vč. obezity a diabetes mellitus

Struktura - části ambulance:

  • dětská endokrinologie a diabetologie

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

  • laboratorní odběry, klinická vyšetření, funkční testy,zavádění inzulinových pump diabetikům,UZ a punkce štítné žlázy, konsiliární služby