Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

dispenzarizace a léčba dětí s alergickými projevy a deficity v imunitním systému ve věku od 0-19 let

Struktura - části ambulance:

  • dětská alergologická a imunologická ambulance


Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

  • Klinické vyšetření, spirometrie, kožní prick testy,laboratorní odběry, laboratorní diagnostika alergií, bronchodilatační testy,SCIT(aplikace vakcín)