Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

dispenzarizace a léčba dětí s vrozenými i získanými chorobami srdce ve věku od 0-19 let

Struktura - části ambulance:

  • dětská kardiologická ambulance
 

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

  • Klinické kardiolog. vyšetření, ECHO srdce, EKG
  • Konsiliární výkony HUTT, ABPM ( ambulantní měření TK)EKG Holter, ergometrie