Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika oddělení:

Jedná se o ortopedické oddělení, které zajišťuje péči o pacienty prakticky v celém rozsahu oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. To znamená, že provádíme léčení dětských pacientů, pacientů s vadama pohybového ústrojí ať už vrozeného, potraumatického nebo jiného původu.
Provádíme výkony zahrnuté do pojmu tzv. sportovní ortopedie, která zahrnuje celou artroskopickou operativu, a to kolena, ramenního kloubu, lokte a hlezna.
Významnou oblastí je problematika endoprotetiky kolena, ramena, kyčelního kloubu a malých kloubů ruky.
Další oblastí je traumatologie pohybového ústrojí, kterou zajišťujeme prakticky v nepřetržitém příjmu. Zvláštní oblastí tohoto bodu je traumatologie u starých pacientů.
Na našem pracovišti je řešena problematika infektu v oblasti pohybového aparátu jako jsou záněty kloubů kostí a infekční komplikace ortopedické operativy. K tomu jsme jako jedno z mála pracovišť vybaveni samostatnou septickou ortopedickou jednotkou.
Gerontoortopedie není jen o řešení úrazů pozdního věku, ale i o léčení degenerativních onemocnění a navazujících deformací, které tento věk přináší, a to s pomocí konzervativních prostředků.
Na našem pracovišti se zabýváme i včasným záchytem a řešením nádorů pohybového ústrojí. Primární benigní a sekundární maligní tumory řešíme u nás, primární maligní tumory ve spolupráci s klinikami v Brně a Praze.
Na našem pracovišti neprovádíme operační léčení úrazů a onemocnění páteře, která patří na specializovaná pracoviště, kam takové pacienty směřujeme.

Struktura - části oddělení:

  • Ortopedické oddělení má celkem 42 lůžek.
  • Lůžka jsou rozdělena do 3 stanic.
  • Ortopedická JIP – 6 lůžek, vybavená kompletním monitorovacím systémem pro každého pacienta, vybavená dostatečným množstvím infúzních pump a dávkovačů a dalšími prostředky pro intenzívní péči.
  • Ortopedická stanice II – 26 lůžek. V rámci této stanice jsou připravené a vybavené 2 speciální pokoje pro dětské pacienty. Tato stanice je  určena pro pacienty s endoprotetickou problematikou a dále pak pro všeobecně ortopedické a traumatologické pacienty.
  • Ortopedická stanice III – 10 lůžek. Jedná se o samostatnou septickou ortopedickou stanici a jsou zde i pacienti léčení konzervativně.
  • Na ortopedickém oddělení pracuje celkem k 1.2.2011 12 lékařů, z toho 9 plně erudovaných lékařů. V tomto čísle je zahrnut i úvazek dětské lékařky.
  • Dále na oddělení pracuje celkem 29 středně zdravotnických pracovníků – sester, 1 vysokoškolsky vzdělaná sestra na pozici vrchní sestry, 3 sestry jsou diplomované specialistky, nižších zdravotnických pracovníků je 5 a pomocných zdravotnických pracovníků je 6. Na oddělení pracuje 1 dokumentační pracovnice.
  • Na centrálních operačních sálech pracuje tým 12 instrumentářek, které jsou vyškolené v ortopedické problematice.
  • Oddělení má k dispozici plně vybavenou ambulanci, kde jsou zřízena 2 lékařská pracoviště. Dále naše oddělení úzce spolupracuje a je přímo napojené na ambulanci firmy DiaGET s.r.o. v centru Havířova.
  • Oporou pro činnost ortopedického oddělení jsou centrální operační sály, které jsou vybavené moderní klimatizační technikou – na všech je laminární proudění přiváděného vzduchu, k dispozici je zcela nový RTG zesilovač firmy Siemens, extenční stoly, kompletní artroskopická věž a několik motorových systémů k pohonu operačních nástrojů.

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


ENDOPROTETIKA
• Endoprotetika kyčelního kloubu
- primární řešení primárních artróz a sekundárních poškození kyčelního kloubu od základního vybavení po kombinaci keramika-keramika
- kompletní revizní operativa TEP kyčelního kloubu
- řešení tumoru proximálního femoru
- řešení insektu v oblasti kyčle
• Endoprotetika kolenního kloubu
- primární řešení primárních artróz a sekundárních poškození kolenního kloubu
- revizní endoprotetika kolena
• Endoprotetika ramenního kloubu
- řešení degenerativních a potraumatických poškození ramena včetně tzv. resurfacingu a reverzní endoprotézy
- endoprotetické řešení traumat proximálního humeru
• Endoprotetika malých kloubů ruky – náhrady MP a IP kloubů a CMC kloubu
ARTROSKOPICKÁ OPERATIVA
• Kolenní kloub
- veškeré řešení problematiky menisků
- řešení poranění a poškození vazů – instability
- řešení problematiky femoropatelárního kloubu
- problematika chrupavky – mozaiková plastika
- akutní kostní traumata kolena
• Ramenní kloub
- řešení glenohumerálních problémů včetně instabilit a recidivujících luxací
- problematika rotatorové manžety a subakromiálního prostoru
• Hlezenný kloub
- řešení degenerativních změn
- řešení disekující osteochondrózy
- artroskopicky asistovaná artrodéza
• Loketní kloub
- volná tělesa
- problematika synoviálních plik
VŠEOBECNÁ ORTOPEDIE
• Řešení všech deformit a degenerativních změn v oblasti nohy
• Řešení deformit a degenerativních změn v oblasti ruky
• Nádorová problematika
- primární tumory řešíme ve spolupráci s ortopedickýma klinikami v Brně a Praze
- sekundární tumory a benigní tumory na našem pracovišti
• Problematika svalů, šlach a úponů
• Osové deformace končetin
• Řešení veškerých infektů pohybového aparátu
- záněty kostí – osteomyelitidy
- záněty kloubů
- sekundární záněty – infikované následky úrazů a endoprotéz
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
• Řešení vrozené dysplazie kyčelního kloubu – extenzní technika
• Řešení vrozených deformací nohou
• Řešení dětských benigních tumorů a tumorů podobným afekcí
• Řešení DMO problematiky
GERONTOORTOPEDIE
• Komplexní řešení postižení pohybového aparátu ve vyšším věku (traumata, degenerativní onemocnění, poruchy pohyblivosti)
TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU
Na oddělení jsou řešená traumata pohybového ústrojí všech věkových skupin mimo polytraumata, sdružená poranění a poranění páteře, která vyžadují operativní řešení. K dispozici jsou všechny nejmodernější prostředky k řešení traumat.