Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Ortopedická ambulance v NsP Orlová plní v pracovních dnech úlohu zařízení, které zajišťuje kompletní „servis“ pro pacienty v rajónu bývalého okresu Karviná, a to v péči o pohybový aparát. Ambulance provádí komplexní, cílená, kontrolní a preventivní vyšetření pacientů ve všech věkových kategoriích. Provádí dolečování pacientů po operačních zákrocích a dispenzarizaci chronicky nemocných pacientů.

Struktura - části ambulance:

 • V pracovní dny jsou trvale v provozu 2 lékařská pracoviště.
 • K dispozici sonografické vyšetření přímo v prostorách ambulance.
 • Dále je k dispozici sterilní operační sálek.
 • Samostatná sádrovna.
 • Čekárna, ve které pobyt zpříjemňuje možnost sledování televize na několika přístrojích, automat na vodu.
 • V rámci ambulance jsou vyčleněny hodiny pro dětské poradny a protetickou poradnu.

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

 • Primární ortopedické vyšetření všech pacientů odeslaných z ambulancí praktických lékařů nebo jejích odborných ambulancí.
 • Provádíme vyšetření každého pacienta, který o ně požádá, i když nemá žádné doporučení.
 • Provádíme převazy a dolečování pacientů operovaných na našem ortopedickém oddělení.
 • K vyšetření je k dispozici komplexní laboratoř s možností statimových vyšetření.
 • Přímo na ambulanci je umístěn ultrazvukový přístroj využívaný k vyšetřování všech krajin pohybového aparátu.
 • Je možné kdykoliv provést skiaskopické vyšetření na RDG oddělení.
 • K dispozici je i statimové CT vyšetření v budově nemocnice v Karviné-Ráji.
 • K převazům jsou využívány veškeré moderní prostředky ošetřování ran včetně sprejování.
 • Vybavení sádrovny umožňuje provádět sádrovací techniky od novorozenců a kojenců při léčení vrozených vad, přes speciální techniky dle Sarmienta až po spiky dolních končetin.
 • Ambulance je vybavena skladem s možností okamžité aplikace ortéz na všechny krajiny pohybového aparátu.
 • Ve specializovaných poradnách provádíme vyšetření dětí z hlediska vrozených vad, hlavně kyčelních kloubů a nohou. Tuto službu zajišťují naší lékaři i v nemocnici Havířov.
 • V pátky je v provozu protetická poradna s přítomností lékaře a protetických techniků.
 • Při stanovení diagnózy využíváme i vyšetření na dalších specializovaných pracovištích, hlavně scintigrafická vyšetření, senzitometrie, magnetické rezonance a jiné odborné ambulance dle potřeby.
 • Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření na vyšších klinických pracovištích.
 • Na aseptickém sálku provádíme kloubní punkce a aplikace za plných aseptických podmínek.
 • Na aseptickém sálku provádíme jednoduché operační výkony.