Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika oddělení:

Oční oddělení se zaměřením:
 • na dlouhodobou kompenzaci všech forem glaukomu
 • na péči o chirurgické řešení urgentních stavů (úrazy, perforace bulbu,…)
 • na řešení širokého spektra onemocnění zadního segmentu bulbu (zadní uveitis, regenerační onemocnění, cévní onemocnění)

Struktura - části oddělení:

 • oddělení není specificky rozděleno
 • výběrem pokojů a pacientů oddělujeme infekční a neinfekční afekce

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

 • celodenní i vícedenní tlaková křivka u glaukomatiků
 • infuzní I.V. terapie
 • řešení poúrazových stavů předního a zadního segmentu chirurgickou cestou + jejich pooperační péče
 • péče o pacienty s postižením zadního segmentu oka
 • hospitalizace pacientů, jejichž oční nález nereaguje na ambulantní terapii – rohovkové záněty, vředy, perforujcí vředy
 • hospitalizace komplikovaných pacientů s nutností operace v CA

Výkony:
- Infuzní terapie, parabulbární + subkonjuntivalní aplikace léčiv, terapie diod laserem, kryoterapie, chirurgické výkony – antiglaukomové operace, plastické operace, nitrooční operace
Vyšetření
Nitrooční tlak, perimetr, fluorescenční angiografie, HRT + OCT, adaptace