Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Oční ambulance se zaměřuje na oční stavy řešitelné lokální terapií a stavy možné kontrolovat pravidelnými návštěvami.

Struktura - části ambulance:

  • Retinální ambulance – diagnostika + léčba onemocnění sítnice včetně laserových zákroků
  • Glaukomová ambulance – diagnostika + dispenzarizace nových i již podchycených pacientů se zeleným zákalem
  • Všeobecná ambulance – předpis brýlí, dispenzarizace zaměstnanců a pacientů regionu, kteří chtějí komplexní služby očního oddělení + pooperační kontroly + dispenzarizace diabetické retinopathie
  • Příjmová ambulance – zhodnocení zdravotního stavu pacientů odeslaných k hospitalizaci nebo operaci na očním oddělení, konziliární činnost pro spádovou oční ambulanci, uveální problematika

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

Retinální ambulance
– fotodokumentace + fluorescenční angiografie, OCT diagnostika, laser terapie, USG diagnostika, drobná invazivní terapie (subtenonská. inj. parabulbarní. inj. )
Galukomová poradna
– perimetr, vyšetření nitroočního tlaku – prosté či v mydriáze, HRT + OCT diagnostiku, pachymetr, subkonjuntivalní terapie, laser terapie
Všeobecná ambulance
– předpis býlí, pooperační kontroly, preventivní prohlídky, konziliární činnost pro nemocnici, vyšetření suchého oka, aplikace léčiv subtenonsky + parabulbarně
Příjmová ambulance
– biometrie oka, extrakce kožních + rohovkových + spojivkových stehů, pachymetr, USG – diagnostiky, aplikace parabulbálních léčiv, objednávání pacientů k očním výkonům a rozhodování o nutnosti hospitalizace