Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění plic, průdušek a pohrudnice. Zejména chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), průduškovým astmatem, uhlokopskou koniózou, intersticiálními plicními chorobami, chronickou dechovou nedostatečností, nádorovými onemocněními dýchacího ústrojí

Struktura - části ambulance:

 • všeobecná ambulance - odběry krve, záznam ekg křivky, spirometrická vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných pacientů, rtg plic
 • příjmová ambulance - odběry krve, záznam ekg křivky, spirometrická vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných pacientů, rtg plic
 • kalmetizace - kalmetizační sestra zajišťuje očkování BCG vakcínou + kontakty s rodinami dle nové vyhlášky, aplikuje a odečítá MTX, zajišťuje prošetření těsných nebo profesních kontaktů, vše ve spolupráci s lékařem.
 • bronchologický sálek - na bronchologické sálku se provádí bronchoskopická vyšetření, pleurální punkce, a to u hospitalizovaných i ambulantních pacientů.

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

 • diagnostika a léčba nemocí plic, průdušek, pohrudnice
 • aplikace infuzní léčby
 • záznam a hodnocení křivky ekg
 • provádění a hodnocení spirometrických vyšetření, včetně bronchodilatačních a
  bronchokonstrikčních testů
 • provádění bronchoskopických vyšetření
 • provádění pleurálních punkcí