Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Gynekologická ambulance je umístěna ve II.poschodí polikliniky NsP Orlová – Lutyně. Pracoviště má 3 místnosti, 2 odkládací boxy, toaletu, skladovací box a čekárnu pro pacientky.
Ambulance zajišťuje jen denní provoz dle ordinačních hodin.
Na gyn.ambulanci jsou vyšetřovány pacientky s gynekologickými potížemi a probíhají zde i těhotenské poradny.

Struktura - části ambulance:

 • provádí se zde běžné gynekologické vyšetření, UZ vyšetření a těhotenská poradna
 • součástí je evidence pacientek, kde je umístěna kartotéka
 • odběrový kout, kde provádíme odběry biologického materiálu a ostatní výkony pro těhotenskou poradnu, včetně záznamů kardiotokografu
 • skladovací místnost slouží k uložení čistících prostředků, úklidových pomůcek a použitého prádla
 • hygienické zařízení pro personál je v prostorách gyn.ambulance
 • denní místnost pro personál je umístěna odděleně od ordinací
 • hygienické zařízení pro pacientky je k dispozici v prostorách čekárny

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

 • těhotenské poradny
 • gynekologická vyšetření
 • ultrazvuková vyšetření
 • natáčení ctg záznamů
 • kolposkopické vyšetření
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace injekcí
 • měření TK
 • edukace pacientek