Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Gynekologická ambulance je umístěna v I.poschodí polikliniky NsP Karviná – Ráj. Pracoviště má 4 místnosti, 3 odkládací boxy, toaletu, skladovací box a čekárnu pro pacientky.
Ambulance zajišťuje jen denní provoz dle ordinačních hodin.
Na gyn.ambulanci jsou vyšetřovány pacientky s gynekologickými potížemi a probíhají zde i těhotenské poradny.

Struktura - části ambulance:

 • ordinace č.I - zde se provádí běžné gynekologické vyšetření, UZ vyšetření a těhotenská poradna
 • ordinace č. II – zajišťuje příjem pacientek na gyn.-por.oddělení a probíhá zde poradna pro rizikové těhotenství, natáčení záznamů ctg a aplikace injekcí
 • evidence pacientek, zde je umístěna kartotéka jejíž součástí je odběrový kout, kde provádíme odběry biologického materiálu a ostatní výkony pro těhotenskou poradnu
 • skladovací místnost slouží k uložení čistících prostředků, úklidových pomůcek a použitého prádla
 • hygienické zařízení pro personál je v prostorách gyn.ambulance
 • denní místnost pro personál je umístěna odděleně od ordinací
 • hygienické zařízení pro pacientky je k dispozici v prostorách čekárny

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

 • příjem pacientek k hospitalizaci
 • gynekologická vyšetření
 • těhotenské poradny
 • konziliární vyšetření
 • ultrazvuková vyšetření
 • natáčení ctg záznamů
 • kolposkopické vyšetření
 • vyšetření spermiogramu
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace injekcí
 • měření TK
 • edukace pacientek