Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 

Charakteristika oddělení:


Radiodiagnostické oddělení je součástí nemocnice jako ambulantní složka a nachází se v přízemí monobloku. RDG oddělení zajišťuje radiodiagnostické služby pro všechna oddělení nemocnice, jak pro lůžkovou tak ambulantní složku ze spádové oblasti, územních obvodních a odborných ambulancí.
Provádí veškerá základní a některá speciální a náročná vyšetření.

Struktura – části oddělení:

 • 3x rtg vyšetřovna
 • 1x skiaskopická vyšetřovna
 • 1x ultrazvuková vyšetřovna
 • 1x evidence a archivace

 

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

Radiodiagnostické oddělení orlovské nemocnice rozšířilo spektrum svých vyšetření. Nově provádí:

 • ultrazvukové
 • sonografické vyšetření prsů, a to jak pro pacienty odeslané ošetřujícím lékařem s žádankou, tak pro klienty samoplátce, cena vyšetření je 305 Kč. V návaznosti na USG prsů je dále možnost provedení mammografického vyšetření ve velmi krátkém objednacím čase, a to jak diagnostické, tak preventivní MMG
 • dalším novým vyšetřením je dopplerovské vyšetření karotid (krkavic)

 

Dále se na ultrazvukovém pracovišti provádějí již zavedená vyšetření:
 

 • USG břicha a malé pánve
 • USG urotraktu (močových cest)
 • USG krku, vč. štítné žlázy
 • USG varlat a skróta
 • USG kyčelního kloubu
 • USG měkkých tkání
 • vyšetření periferních cév: doppler tepen a žil horních i dolních končetin


K USG vyšetření, krom akutních stavů, je nutná objednávka. Avšak pozitivem jsou VELMI KRÁTKÉ objednací lhůty.


K základu RDG oddělení patří klasický rentgen:

 • RTG celého skeletu (kosti a klouby)
 • cílené projekce lebky
 • RTG celé páteře
 • RTG břicha
 • RTG plic a srdce


Vyšetření jsou prováděná bez objednání v době 7-15 hod. s žádankou odesílajícího lékaře.


Prováděná jsou i speciální vyšetření s kontrastní látkou:

 • RTG polykacího aktu a jícnu
 • RTG žaludku
 • RTG tenkého střeva (enteroklýza)
 • RTG tlustého střeva (irrigoskopie)
 • RTG močových cest (IVP)
 • RTG píštělí (fistulografie)


Tato vyšetřená je nutno objednat a pacient přichází po speciální přípravě.

Na spolupráci se těší tým RDG Orlová.