Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika oddělení:

Laboratoř poskytuje služby klinickým oddělením nemocnice , odborným ambulancím v nemocnici i soukromým ambulancím spádové oblasti a veterinární službě.
Oddělení klinické biochemie zajišťuje denní provoz rutinní, statimový a nepřetržitou pohotovostní službu.
Spektrum metod zahrnuje biochemii, imunologii, toxikologii a farmakologii.
Pracovní doba: 6:30 - 15:00 hod.
Pohotovostní služba: 15:00 - 6:30 hod.

Laboratoř je umístěna s Oddělením hematologie v prvním patře nemocnice, kde se nachází laboratoř pro příjem materiálu , odběrová místnost pro vyšetření glykémií a močí .
Další laboratoře se nacházejí na druhém patře.

Struktura - části oddělení:

  • Příjem materiálu
  • Laboratoř rutinních vyšetření
  • Statimová laboratoř
  • Laboratoř vyšetření močí
  • Laboratoře speciálních vyšetření

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností: