Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 

Charakteristika oddělení:

Oddělení centrální sterilizace je odborné pracoviště, které zajišťuje komplexní služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků. Cílem je zaručit úroveň bezpečné sterility zdravotnických prostředků používaných v diagnostice, léčbě a ošetřování pacientů.
Centrální sterilizace je umístěna v monobloku na 2. patře.

Struktura - části oddělení:

  • Příjem zdravotnických prostředků
  • Umývárna
  • Balírna a setovárna  zdravotnických prostředků
  • Sterilizační místnost
  • Místnost pro kontrolu a přípravu zdravotnických prostředků k expedici
  • Výdej zdravotnických prostředků

 

Seznam poskytovaných služeb:

Komplexní služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků zajišťujeme pro:

  • centrální operační sály
  • oddělení a ambulance nemocnice Orlová
  • nestátní zdravotnická zařízení na základě smluvních vztahů

Oddělení centrální sterilizace je držitelem certifikátu na základě kladného výsledku certifikačního auditu ze dne 15.12.2014 a 30.3.2015, že sysém managementu jakosti organizace NsP Karviná-Ráj, p. o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 13485:2012. Oddělení CS je držitelem certifikátu ze dne 15.11.2018  ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016.
 
Tento certifikát platí pro sterilizaci zdravotnických prostředků na centralní sterilizaci.