Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Ambulance pro léčbu bolesti se zabývá řešením chronických bolestivých stavů,běžnými postupy neřešitelných, onkologického i neonkologického původu s využitím komplexní farmakoterapie a invazivních anesteziologických postupů.
Ambulance anestezie zajišťuje cílené vyšetření anesteziologem , vzhledem k volbě anestézie, typu a rozsahu operace a celkovému zdravotnímu stavu klienta.

Struktura - části ambulance:

 • Ambulance pro léčbu bolesti
 • Ambulance anestezie

 

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


Ambulance pro léčbu bolesti

 • Konzervativní terapie léky, infuzní terapie
 • Elektrostimulace nervů
 • Blokády nervů, nervových pletení, bolestivých míst ve svalech,kloubech nebo vazivových úponech
 • Spinální , epidurální blokády
 • Využití spolupráce s odborníky i z jiných oborů z celé ČR – multidisciplinární přístup k nemocnému


Ambulance anestezie
předoperační vyšetření anesteziologem , ev . doplnění dalších vyšetření

 • informování pacienta o plánované anestezii
 • seznámení s postupem zajištění anestezie
 • dle celkového stavu pacienta možnost volby druhu anestezie a doporučení
 • celková anestezie
 • epidurální anestezie
 • spinální anestezie
 • kaudální anestezie
 • lokální anestezie