Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika oddělení:

HTO je jedním z oddělení NsP Karviná-Ráj, p.o., v současné době se jedná o etablované a dobře fungující oddělení s více než 45-letou tradicí, sestávající ze tří vzájemně kooperujících úseků : z transfuzního oddělení, hematologických laboratoří a klinického úseku (hematologické ambulance). Velikostí výroby se řadí za fakultní zařízení podobného typu (zpracováváním přes 10000 odběrů ročně), počty laboratorních stanovení jsou srovnatelné se zařízeními typu okresní nemocnice.
V prosinci 2005 byl oddělení udělen certifikát dle normy ČSN ISO 9001:2009, který potvrzuje, že jsme zavedli a používáme systém managementu jakosti v oblastech: výroba transfuzních přípravků, výroba lidské plazmy pro zpracování frakcionací, nákup, skladování a výdej krevních derivátů, poskytování laboratorních služeb.

Struktura - části oddělení:

  • transfuzní oddělení (výroba, skladování a expedice transfuzních přípravků a krevních derivát)
  • hematologické a imunologické laboratoře (rutinní a specializovaná hematologická, hemokoagulační a imunologická vyšetření)
  • hematologická ambulance (komplexní diagnostická, léčebná a dispenzární péče pro pacienty s hematologickými a hematoonkologickými diagnosami)

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


• viz výše