Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:

Hematologická ambulance NsP Karviná Ráj zajišťuje komplexní diagnosticko - léčebnou a dispenzární péči o pacienty s onemocněními krvetvorby a poruchami hemostázy. Ve spolupráci s hematoonkologickým stacionářem OHK NsP Havířov je realizována specifická protinádorová chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie. Provoz hematologické ambulance zabezpečují 3 lékaři a 3 zdravotní sestry.

Struktura - části ambulance:

  • Hematologická ambulance (diagnosticko – léčebná a dispenzární péče)
  • Úsek léčebných aferéz a aplikací (provádění erytrocytaferéz a trombocytaferéz, aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů)

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


Moderními terapeutickými přístupy jsou léčeni nemocní s následujícími diagnózami:
 
  • Chronické leukémie ( zejména chronická myeloidní leukémie a chronická lymfatická leukémie
  • Chronická myeloproliferativní onemocnění (pravá polycytémie, esenciální trombocytémie, myelofibrosa)
  • Hodgkinův lymfom a non-hodgkinské lymfomy
  • Mnohočetný myelom
  • Anémie rozličné etiologie
  • Trombocytopenie a trombocytopatie
  • Vrozené a získané poruchy hemostázy (krvácivé a trombofilní stavy)