Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Oddělení poskytuje péči o pacienty s chirurgickým onemocněním ambulantní i lůžkovou formou.

Charakteristika oddělení:

Chirurgické oddělení má dvě stanice (aseptickou a septickou část), které se nacházejí na 4. a 5. patře hlavního monobloku a disponují dohromady 44 lůžky. Všechny pokoje pro pacienty jsou vybaveny televizí a sociálním zařízením se sprchou. Na každé stanici je nadstandardní pokoj. Na chirurgické JIP, která se nachází na 4. patře hlavního monobloku, je boxový systém se 6 lůžky s přístrojovým vybavením na vysoké úrovni. Zde lze zajistit bezpečný pooperační průběh po náročných operačních výkonech v oboru traumatologie, břišní a cévní chirurgie. Zajišťujeme intenzivní invazivní a neinvazivní monitoraci a intenzivní léčbu těchto pacientů včetně ventilační terapie.

Seznam poskytovaných služeb, výkonů:

Operativa chirurgického oddělení je zaměřená na traumatologii, břišní a cévní chirurgii. Provádíme zde rovněž operace zhoubných i nezhoubných nádorů prsu.

Na chirurgii je stabilizovaný tým plně erudovaných/dvouatestovaných chirurgů. Máme nepřetržitý provoz. Preferujeme a zavádíme miniinvazivní/laparoskopické výkony při plánovaných i akutních operacích. Zavádíme nové metody a operační postupy, které se naši lékaři naučili na tuzemských a zahraničních stážích (např. endoskopické operace kýl, biologická osteosyntéza zlomenin).

Nedílnou součástí chirurgického oddělení je traumatologie. Naším specifikem je, že kromě nepřetržité péče o běžné úrazy z našeho spádového území (více než 100.000 obyvatel), pečujeme rovněž o "hornické úrazy", které se většinově ošetřují na našem oddělení. Provozujeme traumatologickou ambulanci. Neustále rozšiřujeme spektrum prováděných výkonů. Naše pracoviště má udělenu akreditaci ministerstva zdravotnictví v oboru traumatologie. Ta nám zajišťuje možnost vykonávat veškeré výkony v tomto oboru. Současně umožňuje vzdělávat nejen naše lékaře, ale jsme také školící centrum pro lékaře z jiných nemocnic. Průběžně modernizujeme naše vybavení a instrumentária, abychom sledovali moderní trendy v ošetřování úrazů. Prostředky k pořízení nákladného vybavení získáváme nejen z vlastních prostředků nemocnice, ale snažíme se získávat i peníze z dotací. V roce 2014 jsme pořídili z grantu Nadace OKD nové instrumentárium na ošetřování zlomenin ruky "Compact hand" a instrumentárium na zevní fixaci zlomenin. Z jiných dotací jsme získali například nový traumatologický operační stůl a špičkové kostní vrtačky. V péči o komplikovné úrazy a polytraumata úzce spolupracujeme s Traumacentrem FNsP Ostrava. Stejně důležitá je i adekvátní pooperační péče. Tuto zahajujeme již bezprostředně po operačním výkonu pomocí rehabilitačních pracovníků naší nemocnice. Po propuštění pak podle stavu pacienta buď ambulantně v rehabilitačních zařízeních regionu nebo i za hospitalizace na rehabilitačních odd. okolních nemocnic či v lázních v Darkově.

V rámci chirurgického oddělení probíhá Kýlní program Karviná. Kýlní program vznikl z důvodu zkvalitňování léčby kýl, kdy zavádíme nové operační metody a dlouhodobě sledujeme své výsledky. Kýly léčíme laparoskopicky od roku 1993. Spoluzakladatel kýlního centra byl doc. MUDr. Rudolf Michalský - autor knihy Operační léčba tříselné kýly. Od roku 2012 léčíme kýly i endoskopicky. Tato metoda je šetrnější než laparoskopie. Tyto výkony se rutinně provádí pouze na 2 pracovištích v ČR. Jsme jediné pracoviště na Moravě a ve Slezsku, které tyto výkony provádí. Naši lékaři přednáší na chirurgických kongresech, kde prezentují výsledky nejnovějších metod. Od roku 2014 probíhá klinická studie porovnávající standardní a 3D síťku používanou v miniinvazivní operaci tříselné kýly. Výsledky publikujeme v odborné literatuře.

V oblasti cévní chirurgie provádíme většinu žilních výkonů včetně miniinvazivních operací křečových žil (varixů). Již několik let spolupracujeme s cévním centrem v Třinci-Podlesí, kam odesíláme pacienty k endovaskulární léčbě i složitějším cévním operacím.

Součástí problematiky, které se věnujeme na chirurgickém oddělení jsou pacienti s onemocněním prsu. Tuto péči zajišťujeme v mamologické ambulanci i na oddělení. Provádíme zde operace nezhoubných i zhoubných nádorů. Nejdůležitější je zaměření na diagnostiku i léčbu karcinomu (rakoviny) prsu. V této oblasti úzce spolupracujeme s akreditovaným pracovištěm screeningové mammografie i onkologickou ambulanci KHN. K operaci přichází pacientka po vyšetření onkomamární komisi, kde je navržen pro ni nejvhodnější léčebný postup. Operace pro karcinom prsu je součástí léčby a sestává se z operace na prsu i regionálních mizních uzlinách. Na prsu provádíme parciální resekce,tzn. odstranění jenom částí žlázy s nádorem, nebo odstranění celého prsu – tzv. mastektomii. Naším cílem je dostatečný rozsah resekce při dosažení přijatelného pooperačního kosmetického efektu. V indikovaných případech proto provádíme i onkoplastické resekce (Round – block, Grissotoho lalok, rotační laloky….).  

V operacích na mizních uzlinách je celosvětovým trendem minimalizace výkonu v podpaží a tímto předcházení pooperačním komplikacím. Převažuje odstranění pouze tzv. sentinelové (strážné) uzliny. Naše oddělení disponujeme přístrojem (gama sonda) potřebným k detekci této uzliny. V indikovaných případech ale provádíme i klasickou disekci axily, tzn. komplexní odstranění podpažních uzlin. Po propuštění pacientka pokračuje v léčbě a je dispenzarizovaná v onkologické i mamologické ambulanci.

Jsme klientsky přátelské oddělení. Zkracujeme dobu pobytu v nemocnici - samozřejmě po domluvě s pacientem, kterého vnímáme jako rovnocenného partnera, který se podílí na rozhodování o léčbě. Po domluvě se dá nastoupit i v den operace a často propouštíme pacienty již den po operaci. Je to způsobeno velmi dobrými výsledky miniinvazivních metod. Kratší pobyt v nemocnici snižuje rizika pobytu v nemocnici (např. nozokomiální nákazy).

Tým chirurgického oddělení je stabilní. Máme velmi kvalitní lékařský a nelékařský zdravotnický personál. Zakládáme si na vzájemné spolupráci, výborné komunikaci a přátelské atmosféře. Samozřejmostí jsou různé formy dalšího vzdělávání zdravotníků. Výsledkem je pro pacienta velmi kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče. Dokážeme rovněž pacientům a rodinám poskytnout odborné poradenství v oblastech domácí péči o nemocného člověka. Spolupracujeme s několika agenturami, které tuto péči poskytují a také s firmami, které zapůjčují veškeré vybavení potřebné k této náročné domácí péči. Jsme připraveni si vymezit čas na edukaci rodiny, která zahrnuje i praktický nácvik ošetřovatelských a rehabilitačních úkonů.