Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Charakteristika ambulance:

Ambulantní část zahrnuje chirurgickou ambulanci se všemi přidruženými poradnami a dále samostatnou urologickou ambulanci. Chirurgická ambulance se nachází v nové části centrálního příjmu a funguje v nepřetržitém provozu. Ošetření pacientů v dopoledních hodinách zajišťují dva lékaři na dvou ambulancích.  

Chirurgická ambulance zajišťuje:

 • diagnostickou a příjmovou činnost u chirurgických onemocnění
 • ambulantní chirurgické zákroky na sálku, jako jsou excise kožních znamének, odstranění lipomů v lokální anestezii (znecitlivění)
 • ošetřování úrazů - repozice a sádrování zlomenin, repozice vymknutých kloubů, sešití ran apod.
 • převazy a kontroly po operacích

Součástí chirurgické ambulance jsou i specializované poradny a to:

 • traumatologická
 • mamologická
 • cévní
 • stomická
 • proktologická
 • kýlní
 • chronických ran

Traumatologická poradna zajišťuje:

 • indikace k operační léčbě zlomenin
 • kontroly a hodnocení rtg nálezů konzervativně léčených zlomenin
 • převazy a kontroly po osteosyntézách (operační léčbě zlomenin)

Mamologická poradna zajišťuje:

 • poradenství pro zhoubná i nezhoubná onemocnění prsů
 • indikuje mamografická a ultrazvuková vyšetření prsů
 • konziliární vyšetření při odezřelých nálezech na prsech
 • vyšetření a léčbu pacientek s nádorovými (i přednádorovými)onemocněními prsů

Cévní poradna zajišťuje:

 • poradenství pro pacienty se žilními i tepennými onemocněními
 • provádí sklerotizaci malých varikozit
 • indikuje doplerovská vyšetření, angio CT
 • po cévních operacích zajišťuje následnou ambulantní péči
 • indikuje a zajišťuje všechny cévní výkony i ve spolupráci s cévním centrem Třinec-Podlesí, jako jsou angioplastiky, bypassy

Stomická poradna zajišťuje:  

 • dispenzarizaci pacientů se stomií
 • poradenství pro pacienty se založenou stomií, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči
 • edukaci nových pacientů a osob pečujících o pacienty se stomií
 • vybavení pacientů stomickými pomůckami na podkladě vypsání poukazů, zajištění doručení pomůcek adresátovi domů

Kýlní poradna zajišťuje:

 • diagnostikuje a po pohovoru s pacientem zvolí nejvhodnější způsob léčby
 • převazy a kontroly po operacích
 • sleduje, eviduje a vyhodnocuje výsledky operační léčby

Více informací o operacích kýl naleznete v příloze Kýlní program Karviná ZDE.  

Poradna chronických ran:

 • zabývá se léčením nehojících se ran (bércové vředy, defekty u pacientů s diabetem, ischemickou chorobou dolních končetin, nehojící se operační rány a další defekty)
 • používají se léčebné metody založené na principu tzv. vlhkého hojení s využitím moderních převazových materiálů
 • za hospitalizace je pak možno využít i léčbu takovýchto ran s pomocí podtlakové terapie

Urologická ambulance: Urologická ambulance se nachází v přízemí hlavního monobloku. Zajišťujeme komplexní urologickou péči v rovině diagnostické, terapeutické i konziliární. Jsme součástí nemocničního komplexu, což umožňuje přímé napojení na laboratorní a rentgenový komplement a spolupráci s četnými odbornými ambulancemi v rámci jednoho areálu. Urologická ambulance je od roku 2014 vybavena moderním ultrazvukovým přístrojem Mindray, jehož součástí je i modernější transrektální sonda k přesnému sonografickému změření a vyšetření prostaty přes konečník. Cystoskopická vyšetření mužů i žen provádíme nástroji značky Olympus, u mužů zcela rutinně a s minimálním možným dyskomfortem ohebným (flexibilním) uretrocystoskopem. Biopsie prostaty provádíme pod sonografickou kontrolou ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. Na vlastním endoskopickém sále jsme schopni pod kontrolou mobilního rentgenového přístroje vyšetřovat horní močové cesty a případně zajišťovat jejich drenáž s využitím stentů či nefrostomických drénů. Provádíme komplexní došetření dysfunkcí dolních močových cest urogynekologem. Pro naše pacienty jsme schopni zajistit nejširší spektrum endoskopických, laaproskopických či otevřených operačních výkonů a to na základě roky trvající těsné spolupráce s urologickým oddělením Nsp Havířov a urologickou klinikou FN Ostrava.  

Zajišťujeme vyšetření a léčbu:

 • urologických zánětů
 • močových kamenů
 • nezhoubného zvětšení prostaty
 • inkontinence močové
 • zhoubných nádorů ledvin, prostaty, močových cest
 • poruch erekce

Provádíme vyšetření:

 • laboratorní (krev i moč)
 • sonografické
 • uroflowmetrické
 • urodynamické
 • cystoskopické