Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika centrální sterilizace:

 • v současné době pracuje na oddělení 9 pracovnic:

             - 5 zdravotních sester s odbornou způsobilostí ZPBD
             - 3 sanitářky
             - 1 ošetřovatelka

 • zajišťuje předstirilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků
 • zpracovává a kompletuje operační síta

 

Struktura centrální sterilizace:

 • jedná se o komplement zajišťující službu – sterilizaci zdravotnických prostředků
 • tvoří jej: příjem materiálu + myčka, balírna, setovna prádla, čistá strana, výdej materiálu, místnost pro formaldehydovou sterilizaci

 

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


1) zajišťuje sterilizaci pro:

 • NsP Karviná
 • soukromníky
 • Hornická nemocnice – onkologie
 • Domov důchodců


2) provádí: příjem a třídění zdravotnických prostředků

 • předsterilizační přípravu
 • mytí nástrojů a gumového materiálu
 • kompletování prádelních setů
 • kompletování operačních sít
 • sterilizaci
 • kontrolu a expedici sterilního materiálu

 
Oddělení CS je držitelem certifikátu na základě kladného výsledku certifikačního auditu ze dne 15.12.2014, že systém managmentu jakosti organizace NsP Ká - Ráj p.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 13485:2012.
Tento certifikát platí pro sterilizaci zdravotnických prostředků na CS.

Od roku 2016 probíhají certifikační a dozorové audity dle normy ČSN EN ISO 13 485 : 2016.