Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika ambulance:


Pracoviště rehabilitace má ambulantní charakter, je umístěno v nových prostorách samostatného pavilonu v areálu NsP Karviná-Ráj a poskytuje rehabilitační péči ambulantním pacientům. Provádí se zde LTV (léčebná tělesná výchova) a fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, teploléčba, světloléčba). Rehabilitační péče se poskytuje pacientům s diagnózou neurologickou, interní, chirurgickou, ortopedickou, gynekologickou, urologickou a dětem, jejichž rehabilitace vyžaduje speciální cvičení a jsou k nám odesílány dětskými lékaři. Rozsah léčby a četnost návštěv stanoví po vyšetření (vstupní, kontrolní) primář rehabilitačního oddělení.

Struktura - části ambulance:


• ambulance lékaře – tvoří jeden lékař (primář rehabilitačního oddělení) a dvě všeobecné sestry. Lékař - specialista v oboru fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace provádí u pacientů cílené vstupní a kontrolní vyšetření, dále techniky měkkých tkání, mobilizační techniky páteře a periférních kloubů s nárazem, aplikuje injekce do měkkých tkání, cílené opichy dle kineziologického rozboru, předepisuje léčebné procedury, odesílá pacienty dle potřeby na speciální vyšetření k odborným lékařům, navrhuje a zabezpečuje zdravotní transport pro pacienty těžce mobilní. Jeden den v týdnu – na 4 hod. odchází do nemocnice v Karviné – Ráji, kde vykonává konziliární vyšetření u hospitalizovaných pacientů příslušných oddělení. Všeobecné sestry určené na ambulanci evidují zdravotní dokumentaci pacientů, dle indikace lékaře aplikují injekce do měkkých tkání (i. m.), provádí časování předepsaných léčebných procedur, poskytují pacientům veškeré informace potřebné k léčbě na našem oddělení.

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


Léčebné výkony lékaře

 • Cílené vstupní a kontrolní vyšetření lékařem – odborníkem v oboru fyzioterapie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • měkké a mobilizační techniky
 • mobilizace páteře nebo kloubů – s nárazem
 • minimální kontakt lékaře s pacientem
 • injekce do měkkých tkání nebo intradermální injekce
 • cílené opichy dle kineziologického rozboru


Léčebné výkony fyzioterapeuta a ergoterapeuta
 
Všechny léčebné výkony provádí fyzioterapeuté a ergoterapeuté dle indikace lékaře:
 

 • Vstupní a kontrolní kineziologické vyšetření fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta + instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • LTV (léčebná tělesná výchova) – individuální, skupinová, kondiční a analytické metody, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, měkké techniky, postizometrická a antigravitační relaxace, mobilizační techniky páteře, žeber a periférních kloubů dle Mojžíšové, Rýchlikové nebo Lewita, nácvik mobility a lokomoce, ošetřování svalů pánevního dna
 • Skupinová LTV – cvičební jednotky zaměřeny na vertebrogenní potíže, vadné držení těla a skoliozy
 • LTV na neurologickém podkladě – LTV u dětí s diagnózou DMO, LTV u dospělých po CMP, poskytování speciálních metod, např. Vojtův princip, Bobath koncept, PNF, Spiraldynamik, cvičení dle p. Mojžíškové 
 • klasická masáž (místní), lymfodrenáž, reflexní masáž - segmentova technika
 • Ergoterapie – léčba prací, ADL (test a cvičení všedních činností), nácvik soběstačnosti, nácvik koordinačních činností dle kineziologického rozboru
 • Mechanoterapie – LTV pod dohledem fyzioterapeuta na přístrojích, ultrasonografie
 • Elektroterapie (elektroléčba) - aplikace elektroléčebných procedur, např. diadynamických proudů, Traebertovych proudů, interferenčních proudů, elektrostimulace, elektrogymnastika, magnetoterapie, krátkovlnná diatermie, lymfodrenáž
 • Termoterapie (teploléčba) – aplikace terapie parafangem
 • Fototerapie (světloléčba) – aplikace polarizovaného světla bioptronové lampy a infračerveného záření (solux)
 • Hydroterapie (vodoléčba) – aplikace vodoléčebných procedur, např. vířivá koupel na horní i dolní končetiny, perličková koupel, podvodní masáž