Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika oddělení:


Pracoviště rehabilitace se nachází v přízemí monobloku nemocnice. Základním úkolem je poskytování rehabilitační péče pacientům na lůžkových odděleních nemocnice (interní oddělní, chirurgické oddělení, gynekologické oddělení, dětské a kojenecké oddělení, plícní oddělení, ORL, JIP, ARO). Lékař (primář rehabilitačního oddělení) jeden den v týdnu – na 4 hod. přichází z Polikliniky Karviné - Mizerově do Nemocnice v Karviné – Ráji, kde vykonává konziliární vyšetření u hospitalizovaných pacientů příslušných oddělení.

Struktura - části oddělení:

  • rehabilitační oddělení – tvoří tělocvična+elektroléčba, denní místnost, šatna pro personál, sociální zařízení. Na rehabilitaci pracují tři fyzioterapeuté, kteří dle indikace lékařú příslušných oddělení nemocnice poskytují rehabilitační péči hospitalizovaným pacientům.
  • denní místnost – v místnosti je umístěna kartotéka se zdravotní dokumentací
  • tělocvična – v místnosti se nachází jedno rehabilitační lehátko a dva elektroléčebné přístroje: Ultrasonik 15, Neo diadyne

 

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


Léčebné výkony fyzioterapeuta a ergoterapeuta
Všechny uvedené léčebné výkony se provádí dle indikace lékaře příslušného oddělení:
 

  • Vstupní a kontrolní vyšetření fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta + instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
  • LTV (léčebná tělesná výchova) – individuální, kondiční a analytické metody, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, nácvik mobility a lokomoce
  • LTV na neurologickém podkladě – poskytování speciálních metod, např. Vojtův princip, Bobath koncept, metoda Rosevity Brunkow
  • Ergoterapie – ADL (test a cvičení všedních činností), nácvik soběstačnosti