Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Charakteristika oddělení:

Pracoviště rehabilitace - denní místnost fyzioterapeutů a ergoterapeutů se nachází na 3. patře monobloku nemocnice. Základním úkolem je poskytování rehabilitační péče pacientům na lůžkových odděleních nemocnice (interní oddělení, chirurgické oddělení, gynekologické oddělení, dětské a kojenecké oddělení, plicní oddělení, JIP, ARO). Vedoucí lékař rehabilitačního oddělení jeden den v týdnu – na 4 hod. vykonává konziliární vyšetření u hospitalizovaných pacientů dle požadavku lékařů na jednotlivých odděleních.

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:


Léčebné výkony fyzioterapeuta a ergoterapeuta
Všechny uvedené léčebné výkony se provádí dle indikace lékaře příslušného oddělení:
 

  • Vstupní a kontrolní vyšetření fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta + instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
  • LTV (léčebná tělesná výchova) – individuální, kondiční a analytické metody, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, nácvik mobility a lokomoce
  • LTV na neurologickém podkladě – poskytování speciálních metod, např. Vojtův princip, Bobath koncept, metoda Rosevity Brunkow
  • Ergoterapie – ADL (test a cvičení všedních činností), nácvik soběstačnosti