Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že NsP Karviná-Ráj, p. o., získala certifikát o akreditaci, který je jakýmsi vysvědčením o tom, že nemocnice splňuje požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Úspěšné, ale náročné šetření proběhlo Spojenou akreditační komisí ČR v měsíci květnu a podařilo se prokázat dodržení všech 74 akreditačních standardů, které byly zavedeny do každodenních... Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že NsP Karviná-Ráj, p. o., získala certifikát o akreditaci, který je jakýmsi vysvědčením o tom, že nemocnice splňuje požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Úspěšné, ale náročné šetření proběhlo Spojenou akreditační komisí ČR v měsíci květnu a podařilo se prokázat dodržení všech 74 akreditačních standardů, které byly zavedeny do každodenních činností všech zaměstnanců. Na přípravě a implementaci akreditačních standardů do praxe se podílely týmy kvalifikovaných odborníků z řad managementu, lékařů, sester, provozních zaměstnanců i pracovník personalistiky.


Certifikát je udělen na dobu 3 let a poté nás čeká reakreditace nastavených procesů kontinuálního zvyšování kvality našich služeb.