Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Název projektu: Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o.


IROP CZ RO B C RGB medium

Celkové způsobilé výdaje: 76.610.000 Kč

Stručný popis projektu: Kvalita návazné péče má ve velké míře vliv na to, zda vůbec a jak rychle se pacientovi dostane požadované péče v centrech vysoce specializované péče. Zlepšení stavu materiálně-technické základny v NsP Karviné-Ráji, p.o. přispěje k větší efektivitě systému, protože pacienti nebudou referování do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného vybavení, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce specializované péče.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Karviná-Ráj.Zvýšením kvality bude dosaženo pořízením nového a modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem projektu je také zvýšit spolehlivost používaných přístrojů. Zastaralé přístroje vykazují vyšší chybovost a menší přesnost. Nové přístroje umožní realizovat některé zdravotnické úkony, které doposud musely být realizovány na jiných odděleních nemocnice, popřípadě referovány do jiných zdravotnických zařízení.

Termín realizace projektu: počátek realizace projektu - 17. 3. 2017
                                           ukončení realizace projektu – 31. 3. 2020


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

V plném proudu je realizován projekt, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt s názvem Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o., obdrží celkovou částku 76 610 000 korun.

Spoluúčast financování ze strany Evropské unie a státního rozpočtu pokryje 90% způsobilých realizovaných výdajů, zbývajících 10% hradí nemocnice z vlastního rozpočtu.

V současné době je větší část nových přístrojů na svých odděleních jak v Karviné, tak i v Orlové. Nakoupeny jsou například laboratorní mikroskopy, parní sterilizátory, mikroosmometr, hematologický analyzátor, imunochemický analyzátor, videokolonoskop, endoskopická věž, insuflátor, sušička endoskopů, ultrazvukový kardiograf, ultrazvukový diagnostický přístroj, ultrazvuková kardio sonda, antidekubitní systém, anesteziologické přístroje, plicní ventilátory, resektoskopy bipolární, laparoskopická věž, myčka, mikroton rotační poloautomatický, lymfodrenáž, vysokoindukční elektromagnetické stimulátory, transportní lehátka, trenažér pro rehabilitaci a přístroj na měření srdečního výdeje a jiné.

V současné době je již profinancováno 68 466 139  korun. Projekt by měl být ukončen do března 2020.

pristroje dotace 2018DSC 0062 uprDSC 0364 uprDSC 0723 upr