Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Název projektu: Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o.


IROP CZ RO B C RGB medium

Celkové způsobilé výdaje: 76.610.000 Kč

Stručný popis projektu: Kvalita návazné péče má ve velké míře vliv na to, zda vůbec a jak rychle se pacientovi dostane požadované péče v centrech vysoce specializované péče. Zlepšení stavu materiálně-technické základny v NsP Karviné-Ráji, p.o. přispěje k větší efektivitě systému, protože pacienti nebudou referování do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného vybavení, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce specializované péče.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Karviná-Ráj.Zvýšením kvality bude dosaženo pořízením nového a modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem projektu je také zvýšit spolehlivost používaných přístrojů. Zastaralé přístroje vykazují vyšší chybovost a menší přesnost. Nové přístroje umožní realizovat některé zdravotnické úkony, které doposud musely být realizovány na jiných odděleních nemocnice, popřípadě referovány do jiných zdravotnických zařízení.

Termín realizace projektu: počátek realizace projektu - 17. 3. 2017
                                      ukončení realizace projektu – 30. 4. 2018


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.