Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

S ohledem na stáří budov orlovské části nemocnice NsP Karviná-Ráj bylo nutné rozhodnout a zahájit rekonstrukci rozvodny nízkého napětí. V současné době již technické možnosti stávající rozvodny nebyly schopny zajistit kapacitně narůstající požadavky lékařské techniky a bylo otázkou času, kdy může dojít k selhání funkčnosti celé sítě a ohrozit tak běžný chod orlovské části nemocnice.

Zřizovatel MSK ve spolupráci s vedením nemocnice rozhodl o uvolnění finančních prostředků ve výši 5,3 mil. Kč, aby celá investiční akce mohla začít. Jednalo se celkem o 5 samostatných etap, které díky kvalitní spolupráci zaměstnanců nemocnice, realizační firmě a hasičům proběhly bez jakýchkoliv problémů. Akce byla zahájena v listopadu 2017 a ukončena v únoru 2018.

„Celá investiční akce probíhala za provozu a pro personál je během rekonstrukce takového zařízení pracovat velmi náročné. Proto velké díky patří především týmu zaměstnanců provozně-technického úseku, všem primářům oddělení, vrchním sestrám, ostatním lékařům a zdravotnickému personálu, jak celou akci zvládli bez ohrožení lidských životů a za minimálního omezení ambulantní péče“, sdělil Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce.

Dokončení realizace hlavní rozvodny nízkého napětí nemocnice umožní další postup při celkové výměně elektrické silové instalace ve všech budovách nemocnice Orlová. Tuto akci máme záměr realizovat ve spolupráci se zřizovatelem MSK, který v letošním roce vyčlení část finančních prostředků na technickou projektovou dokumentaci výměny elektroinstalace v jednotlivých budovách nemocnice.

Po vyhotovení projektové dokumentace, rozhodne zřizovatel o etapizaci akce a výše přidělení investičních finančních prostředků na další, dílčí rekonstrukce elektroinstalace nemocnice Orlová.
nspka DA HZSDiesel agregát Hasičské záchranné služby (HZS)nspka DA HZS vykladkaVykládka diesel agregátu HZSnspka DA HZS 2nspka DA HZS 3nspka DA u LDNnspka prace 01Práce na nové rozvodně v nemocnici Orlovánspka prace 02nspka IMG 6901Nová rozvodna nízkého napětí dokončená v únoru 2018nspka IMG 6903nspka IMG 6905