Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Den 13. listopad byl vyhlášen jako „Světový den laskavosti“ a při této příležitosti žáci 8. tříd Základní školy Cihelní pod vedením Mgr. Petry Bartošové navštívili dětské oddělení karvinské nemocnice, čímž se zúčastnili a podpořili projekt Nadace Karla Janečka. Tento projekt podporuje i youtuber Jiří Král a zpěvák Tomáš Klus. Podstatou projektu je, že děti ve věku 6-15 let si vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti. Tímto happeningem se zviditelní důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost. Přihlásit se do tohoto projektu mohly základní školy, víceletá gymnázia, volnočasové instituce, dětské domovy z celé České republiky.„Laskavosti není nikdy dost, proto jsme se společně s žáky rozhodli tento den aktivně oslavit a udělat radost dětem dětského oddělení v karvinské nemocnici. Náš projekt jsme začali v hodinách výtvarné výchovy výrobou papírových soviček, které jsme doplnili sladkostmi. Vyrobené sovičky, pak darovat nemocným dětem, a tím vykonat dobrý skutek“, uvedla Mgr. Petra Bartošová, vedoucí učitelka projektu ZŠ Cihelní.Poděkování patří nejen žákům, ale také i Daniele Trávničkové, majitelce Power plate studio Daniela. Ta věnovala sladkosti, které byly součástí dárku pro malé pacienty.

„Nikdo není v nemocnici rád a malé děti už vůbec ne. Vnímám, že je velmi důležité, že na dětském oddělení neustále vymýšlí různé aktivity, aby nemocné dítě odpoutalo pozornost od své nemoci a cizího prostředí“, doplnila Nikola Nguyenová, maminka, která doprovázela svého malého syna při hospitalizaci.Kromě soviček předali žáci na oddělení i dětské knihy, které zpříjemní pobyt v nemocničním prostředí. Knihy věnovala paní Marcela Beniaková, maminka žákyně ZŠ, které také patří velké díky.