Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Edukační program s názvem „Děti nebojte se nemocnice“ jsme v letošním roce pro velký zájem ze stran mateřských škol připravili pro děti předškolního věku, již podruhé.

Program je zaměřen na seznámení dětí s nemocničním prostředím. Zábavnou formou hry se děti seznámí s postupy, výkony, vyšetřeními, které je v případě onemocnění očekávají, a že v péči lékařů a sester se mohou cítit bezpečně. Hospitalizace v nemocnici může být pro dítě traumatem, ať už jsou mu tři, nebo třináct. Podle zdravotníků má z bílých plášťů obavy až devadesát procent dětí a je třeba děti na lékařské prostředí připravit.

Děti do nemocnice doprovázeli plyšoví kamarádi, kteří se po seznámení s nemocničním prostředím stali malými pacienty. Sestřičky spolu s dětmi si vyzkoušeli na plyšových kamarádech základní vyšetření, změřili teplotu, prohmatali bříško, hlavičku nebo ošetřili tlapku. Po vyšetření se je snažili uzdravit a poranění ovázali nebo přelepili náplastí.

I v letošním roce byla používána i tzv. „Edukační kniha“ - fotodokumentace celého pobytu malého pacienta v nemocnici (od přijetí, všech vyšetření, operace, až po propuštění). Za odvahu a statečnost si každé dítě odneslo na památku medaili a drobné upomínkové předměty.

„Musíme ohodnotit, jako velmi dobrý nápad. Mnohé děti se opravdu velmi bojí a nedovedou si představit, co vše je v nemocnici může potkat. Máme zkušenosti, že ti nejmenší pláčou strachem, i v případě, když jim ošetřujeme malou ranku a použijeme obyčejnou náplast. Dětem byl připraven opravdu velmi zajímavý program, z kterého bylo vidět nadšení a radost, a také že se mohly po příchodu do školky o zážitek podělit s ostatními. Věříme, že spolupráce s nemocnicí v tomto duchu bude pokračovat i nadále“, sdělila Mgr. Barbara Veselá, vedoucí učitelka MŠ V Aleji.

Edukačního programu v průběhu celého týdne se zúčastnilo 150 dětí z 5 mateřských škol z Karviné.  Věříme, že zhledem ke kladným ohlasům vyučujících, ale i samotných dětí budeme v programu pokračovat i v příštím roce.