Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

dooffy zakaz navstevVážení návštěvníci, pacienti,
z preventivních důvodů s okamžitou účinností vyhlašujeme do odvolání 
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV   
           
na všech lůžkových odděleních vyjma dětského oddělení, kde mají přístup zákonní zástupci (rodiče) a porodního oddělení (povolen vstup pouze 1 osobě k rodičce a k ženě po porodu)
Děkujeme za pochopení.
Vedení nemocnice

Prosíme ambulantní pacienty, kteří se chystají navštívit naši nemocnici:
1. Pokud máte příznaky respiračního onemocnění a současně jste pobýval/a v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce Covid-19 (nový koronavirus), abyste svou (plánovanou) návštěvu nemocnice odložili.

2. Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost, bolesti na hrudi), ale byli jste v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů, abyste nejprve kontaktovali místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a svůj pobyt v rizikové oblasti konzultovali s pracovníky Státního zdravotního ústavu na nepřetržité lince: 724 810 106

INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM KORONAVIRU (SARS-CoV-2) ZPŮSOBUJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19
 
Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. má pozitivní cestovatelskou anamnézu (byl v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byl v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků. Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou – kontaktujte svého praktického lékaře, případně lze využít i nonstop informační linku Státního zdravotního ústavu: 724 810 106.
 
Přenos koronaviru
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu (společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, další cestou přenosu je kontaktem s kontaminovanými předměty. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba 2 –14 dní.
 
Nejohroženější skupiny obyvatel
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.
 
Ochrana
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období:

• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• dodržovat základní hygienická pravidla, navýšení hygieny rukou
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
• samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.
 
Léčba
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky.
 
Upozornění pro ty, kteří cestují
• pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě informovat palubní personál
• na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu, pokud jsme z cest již doma a máme podezření na respirační onemocnění, je třeba neprodleně kontaktovat svého lékaře.
 
Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Moravskoslezském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.khsova.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách WHO a ECDC.

Může se hodit:

Chraňme naše zaměstnance
Zákaz návštěv
Jsi srdcař a zároveň student? Přidej se k nám
Státní zdravotní ústav ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky