Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Ve čtvrtek 5. září 2019 byly slavnostně otevřeny a uvedeny do provozu nové prostory ambulantní rehabilitace, která se nachází v rekonstruovaném pavilonu následné péče v areálu NsP Karviná-Ráj. Ta původní se nacházela na poliklinice nemocnice v části Karviná-Mizerov, kde prostory byly již zcela zastaralé a nevyhovující.

Rozsáhlé stavební úpravy a vybavení rehabilitace probíhalo od listopadu 2018 firmou Hamrozi s.r.o. Jejich celkové náklady činily 22 394 tis. Kč a byly v plné výši hrazeny z dotace Moravskoslezského kraje.

Projektovou dokumentaci zajistila firma Medicoproject s.r.o. a stavební dozor nad celou stavbou prováděl Miroslav Slezák.

Rehabilitace v současné době zajišťuje péči pro všechny ambulantní pacienty celé spádové oblasti. Je špičkovým zdravotnickým zařízením, které poskytuje kvalitní péčí zajištěnou odborníky a ochotným a laskavým přístupem veškerého zdravotnického personálu. Poskytuje vše, co má dnes kvalitní léčebná rehabilitace k dispozici.

Slavnostního zahájení se zúčastnil Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu a management NsP Karviná-Ráj, za dodavatele stavby nechyběl Bohuslav Hamrozi, jednatel firmy Hamrozi s.r.o. a celá řada významných hostů nejen z oblasti zdravotnictví.dooffy nspka DSC 8000 rehabilitace

„Cílem rehabilitace je co nejrychleji optimálním způsobem obnovit fyzické, psychické i sociální schopnosti pacientů po úrazech a dalších onemocněních. Jsem přesvědčen o tom, že tady se to bude hodně dobře dařit. Nové pracoviště umožní zdravotnickému personálu používat při péči o pacienty nejmodernější léčebné a rehabilitační metody v příjemném prostředí a vlídné atmosféře,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Předmětem stavby byly především rozsáhlé stavební úpravy v 1. PP a 1. NP budovy následné péče a vybavení pracoviště.

V 1. PP je umístěna vodoléčba (vany, vířivky na ruce a nohy, šlapací koupel), tělocvična, mechanoterapie, oddělené sanitární zařízení pro zaměstnance a pacienty (toalety, sprchy, umyvadla, šatny), imobilní toaleta pro pacienty, sklad, rozvodna, strojovna.dooffy nspka DSC 7929 rehabilitace

V 1. NP je umístěna čekárna s recepcí, sesterna, vyšetřovna s převlékacím boxem, individuální tělocvičny, elektroléčba, magnetoterapie, krátkovlnná diametrie, lymfodrenáže, parafín, solux, čtyřkomorová lázeň, KVD, magnetoterapie, individuální tělocvična pro děti, elektroléčba s čekárnou, pracovna vrchní sestry, denní místnost pro zaměstnance, toalety pro zaměstnance i pacienty, a úklidová místnost. Větrání prostor rehabilitace je zajištěno vzduchotechnikou a klimatizací.dooffy nspka DSC 7874 rehabilitacedooffy nspka DSC 7892 rehabilitace

Přítomní si mohli prohlédnout rekonstruovanou budovu, specializovaná pracoviště, jako je např. moderně vybavené tělocvičny, nebo místa, kde probíhá vodoléčba či fyzioterapie. Vedení rehabilitace zvídavé zájemce seznámili i s různými formami léčby a pomůckami určené k rehabilitaci.

„Nemocnice není obvykle místo, kam by člověk chodil rád. My se snažíme dlouhodobě v naší nemocnici investovat, aby prostředí pro pacienty bylo co nejpříjemnější, s tou nejmodernější a kvalitní péči. Věřím, že nově vybudovaná rehabilitace přinese našim pacientům větší pohodlí, komfort a budou se u nás cítit velmi dobře,“ sdělil Jiří Matěj, ekonomický náměstek.dooffy nspka DSC 7902 rehabilitacedooffy nspka DSC 7915 rehabilitacedooffy nspka DSC 7917 rehabilitacedooffy nspka DSC 7949 rehabilitacedooffy nspka DSC 7954 rehabilitacedooffy nspka DSC 7962 rehabilitacedooffy nspka DSC 8033 rehabilitacedooffy nspka DSC 8046 rehabilitace