Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

V Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj proběhl 3. ročník „Den urologické prevence“, který byl věnován prevenci a časnému záchytu urologických onemocnění. V rámci preventivního dne mohli muži i ženy využít bezplatného vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty ultrazvukem a následné konzultace s lékařem.

Akce se konala pod záštitou Nadačního fondu Pavla Novotného ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MVČR a společností Metronic Čechia.

„Opět po roce jsme zavítali s naší preventivní akcí do pěkného a příjemného prostředí karvinské nemocnice. Znovu se potvrdilo, že lidé i v tomto městě mají stále o tuto akci zájem a stejně jako v loňském roce se přišel vyšetřit velký počet zájemců. Tímto vyšetřením se podařilo včas odhalit tato záludná onemocnění“, sdělil Ing. Pavel Novotný, předseda správní rady NF.

Stále více lidí dbá na prevenci, a proto byla hojná účast. Vyšetřit se nechali jak muži, tak ženy. Každý účastník této preventivní akce obdržel od všech pořadatelů drobné upomínkové dárečky. Preventivní den na urologické ambulanci navštívilo více jak padesát zájemců, z toho se nechalo vyšetřit čtyřicet žen. Z celkového počtu byli čtyři pacienti odeslání na podrobnější vyšetření.

„Jedná se o opakovanou preventivní akci, o kterou má široká veřejnost velký zájem. Jsem rád, že se nám podařilo navázat spolupráci s NF Pavla Novotného a tuto akci můžeme, již pořádat pravidelně. Největší důraz klademe na prevenci a proto i tuto akci považuji za velmi prospěšnou“, řekl Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel karvinské nemocnice.

Během celého dne mohli návštěvníci přispět do přiložené putovní pokladničky na vyhlášenou veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na vybavení Urologické ambulance Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. Všem dárcům velmi děkujeme.

 

IMG 20181106 110008