Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová nadále zlepšila podmínky pro pacienty. Koncem měsíce září byla dokončena rekonstrukce komunikace a chodníků nemocnice Orlová. Celá rekonstrukce byla hrazena z  finančních prostředků Moravskoslezského kraje. Oprava povrchu komunikací v rozloze 1313 m2 a chodníků o výměře 963 m2 byla dlouhodobě plánována. Finanční prostředky v plné výši 2 007 tis. Kč poskytl zřizovatel Moravskoslezský kraj. Rekonstrukce se minimálně dotkla provozu nemocnice a dopravní omezení nesnížila komfort poskytovaných služeb.