Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Systém pro výměnu, předávání a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb je z pohledu ukládání dat distribuovaným systémem bez centralizovaného uchovávání kopií dat. Systém rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci Moravskoslezského kraje a umožňuje registrovaným pacientům informativní náhled na vlastní dokumentaci. Správce Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení je Moravskoslezský kraj.


Kde se lze zaregistrovat:


Karviná - recepce nemocnice

Pondělí 12:00 - 13:30 h.
Středa 12:00 - 13:30 h.
Čtvrtek 10:00 - 12:00 h.


Orlová - pokladna nemocnice

Pondělí 12:30 - 14:00 h.
Středa 12:30 - 15:00 h.

Více informací najdete na portálu Transmise:


https://transmise.msk.cz/