Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Centrální operační sály - Orlová


Vedoucí lékař COS:
MUDr. Halina Matúšová

Vrchní sestra COS:                                                              
Kateřina Válková
E.mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Staniční sestra COS:
Naděžda Vavříčková
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Personální obsazení COS v Orlové


V současné době na COS pracuje 8 všeobecných sester,které mají ukončené pomaturitní specializační studium – obor instrumentování na operačním sále a 3 sestry bez pomaturitního studia. Dále zde pracují 3 sanitáři, kteří jsou odborně proškoleni.

Provozní činnost COS


V době od 7.00 hodin do 15.30 hodin jsou personálně zajištěny plánované výkony oddělení nemocnice na pěti operačních sálech. Dvě sestry od 15.30 hod do rána 7. 00 hod mají službu na telefonu pro případ urgentních operací, přičemž do 18.00 hod. provádějí dokončení operací a přípravu operačních sálů pro další využití. Spektrum výkonů zahrnuje operace chirurgické, ortopedické, traumatologické a urologické.
Přes víkend od soboty do pondělí ráno je zajištěn pohotovostní provoz rovněž službou na telefonu. Službu mají dvě sestry, v případě nutnosti operování, jsou dopraveny do nemocnice do 20 min. V této době je možno provádět celé spektrum akutních chirurgických a traumatologických operací. V sobotu a neděli je jedna ze sloužících sester v době od 7.00 hod. do 11.30 hod. přítomná na pracovišti, kde dohlíží na povrchovou dezinfekci a provádí týdenní harmonogram práce.

Stavební a přístrojové vybavení COS


Centrální operační sály NsP Karviná - Ráj - pracoviště Orlová jsou umístěny v prvním podlaží hlavní budovy. Zaujímají jeho větší část a sousedí s oddělením ARO a OKB.
Stavebně jsou řešeny již podle moderních koncepcí a principů pro práci centrálních operačních sálů.
Jsou tvořeny aseptickým a septickým operačním traktem, které jsou stavebně a funkčně zcela odděleny a mohou pracovat na sobě nezávisle.
Vstup personálu na každý z operačních traktů je zajištěn přes filtry, které se skládají ze vstupní části, sprch a místnosti, ve které se personál převléká do operačních oděvů.
V aseptickém traktu se nacházejí 4 operační sály v následujícím operačním režimu. Dva superaseptické operační sály k provádění endoprotetických ortopedických operací. Dále to je jeden sál aseptický, na kterém jsou prováděny ostatní operace na kostech, cévách, arthroskopické operace a operace šlach. Čtvrtý sál mesoseptický je určen pro čisté břišní operace. Provádějí se zde i všechny laparoskopické výkony.
Sály doplňují četné pomocné prostory pro pohyb prádla, nástrojů a pobyt personálu. Součástí je čisticí a sterilizační místnost, která je v současné době vybavena dvěma parními sterilizátory Unisteri, který umožňují i tzv. flash sterilizaci.
K dispozici je mycí a dezinfekční automat na mytí a dezinfekci použitých nástrojů.
Všechny sály v aseptickém traktu jsou vybaveny klimatizací s vertikálním laminárním prouděním vzduchu s třístupňovou filtrací s Hepa filtrem.
Sály v aseptickém traktu jsou vybaveny centrálním rozvodem stlačeného vzduchu, kyslíku a N2O.
V roce 2014 byla provedena výměna elektroinstalace. V roce 2015 při rekonstrukci operačních sálů byla položena nová antistatická, podlaha, instalovány stativy pro rozvod plynů a elektřiny. V příjezdech pro pacienty byly pořízené nové dveře s automatickým otevíráním.
Septický operační trakt zahrnuje jeden sál určený k septickým operacím ortopedie i chirurgie a jeden sál pro endoskopické urologické operace. Součástí je rovněž čisticí a sterilizační místnost, výše zmíněné filtry pro personál a provozní místnosti.
Ke sterilizaci a skladování operačních nástrojových setů je používán kontejnerový systém. Tato činnost je zajištěna ve spolupráci s oddělením centrální sterilizace, která se nachází ve druhém poschodí hlavní budovy.
Přístrojové vybavení COS odpovídá požadavkům jednotlivých operačních oborů.
K dispozici jsou: OrthoPilot - navigační zařízení používané k operacím náhrad kolenních kloubů, pojízdný RTG zesilovač s "C" ramenem, arthroskopická sestava se shawerem, pumpou, vaprem a záznamovým zařízením, laparoskopická sestava, kerá byla vybavena v roce 2013 novými přístroji a endoskopická sestava k endoskopickým urologickým operacím. Operační stoly s extenčním zařízením, používané u traumatologických operací. Pro každý sál elektrické odsávačky, elektrokoagulační přístroje, narkotizační přístroje. K dispozici jsou tři systémy rotačních a vibračních nástrojů pro traumatologii pohybového aparátu a to systém na pohon stlačeným vzduchem, elektrický pohon a elektrický pohon akumulátorový. V roce 2014 byly pořízeny další 2 akumulátorové vrtačky.