Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Personální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Tomáš Skoblej
tel.596 583 387
     596 583 362
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zástupce primáře:
MUDr. Tomáš Sobalík
tel.596 583 428
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Vrchní sestra oddělení:
Soňa Kacířová
tel.596 583 400
     596 583 369
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Staniční sestra ambulance:
Mgr. Eva Trubková
tel.: 596 583 388
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Staniční sestra JIP:
Mgr. Soňa Fojtíková
tel. 596 583 408
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Sekretariát chirurgického oddělení - dokumentace:
Marcela Bobreková
tel.: 596 583 389
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lékaři:
MUDr. Gaspar Godinho
MUDr. Libor Březina
MUDr. Eva Sadílková
MUDr. Karel Herboczek
MUDr. Mykhailo Lyzhechko
MUDr. Daniel Placzek
MUDr. Miroslav Zajíček
MUDr. Kamil Jurkovič
MUDr. Jan Čermák
MUDr. Radim Mokroš
MUDr. Lukáš Schwarz
MUDr. Hana Sikorová


ODBORNÉ AMBULANCE CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ


Objednávky na tel. čísle: 596 583 468


Pondělí 7.00 - 12.00   Cévní poradna MUDr. Placzek

Úterý 09.30 - 12.00   Mammologická poradna MUDr. Sikorová
  07.00 - 09:30   Operační výkony MUDr. Sikorová

Středa 07.00 - 12.00   Cévní poradna MUDr. Placzek
    12.00 - 14.00 Poradna pro chronické rány,
stomická poradna
MUDr. Sadílková
    13.00 - 14.00 Traumatologická poradna MUDr. Godinho Gaspar

Čtvrtek 07.00 - 14.00   Proktologická ambulance
Kýlní poradna
Pooperační dispenzář
prim. MUDr. Skoblej

Po-pá  08.00 - 09.00   Převazy - objednaní pacienti Sestra Malecká

         


Chirurgické oddělení naší akreditované nemocnice poskytuje péči v rozsáhlém spektru všeobecné chirurgie, traumatologie i urologie.

Chirurgická lůžka jsou situována 4. patře monobloku nemocnice.

V části polikliniky jsou situovány dvě chirurgické ambulance z nich jedna funguje v režimu chirurgicko-traumatologické ambulance s nepřetržitým provozem nabízející trvalo chirurgickou-traumatologickou péčí s návazností na oddělení a operační sály. Druhá chirurgická ambulance slouží specializovaným poradnám a dispenzárním ambulancím ( cévní- chirurgická, mammologická, kylní, onko-chirurgický dispenzář, proktologická, a traumatologická poradna, poradna pro chirurgii štítné žlázy).

Součástí ambulantního traktu je specializovaná ambulance- poradna pro léčbu chronických ran a stomická poradna vedená lékařem a sestrou specialistkou pro léčbu chronických ran a defektů.

V břišní operativě i operativě břišních kýl jednoznačně upřednostňujeme miniinvazivní laparoskopické přístupy, vedoucí ke snížení pooperačního dyskomfortu našich klientů, výraznému zkrácení délky hospitalizace a rychlejšímu návratu do domácího prostředí a k běžnému životu. Komfortu, kvalitě a bezpečí pro pacienty slouží i čerstvě zrekonstruovaný a kvalitně vybavený operační trakt novou a nadstandardní laparoskopickou technikou a instrumentariem, široké spektrum staplerů (mechanických šijících strojů) jak pro otevřenou, tak i laparoskopicku operativu a díky letité ortopedické tradici kostní operativy v Orlové i nadstandardně vybaveným instrumentariem a implantáty. Bezpečí, kvalitě i urychlení operačních výkonů slouží harmonický skalpel /ultrazvukový skalpel /. Aktualizované spektrum moderních kýlních implantátů umožňuje individualizovat operační postup u každého pacienta tak, aby bylo zvoleno řešení ideální pro daný případ, samozřejmě moderní beznapěťovou technikou. V návaznosti na letitou tradici cévně-chirurgické ambulanci máme komplexně zpracovanou konservativní i operační léčbu varixů dolních končetin. Nově oddělení rozšířilo spektrum léčby chronických ran a defektů o tzv. podtlakovou léčbu - tzv. V.A.C ( vakuum assisted closure) a nabízí tyto moderní léčebné postupy jak pro hospitalizované, tak i pro indikované-ambulantní pacienty.

V řešení pokročilých stádií hemoroidů jednoznačně preferujeme moderní metody zejména Longovu techniku /PPH/. Trvalou součástí operačního spektra je operativa štítné žlázy v úzké spolupráci s endokrinologickou ambulanci interního oddělené naší nemocnice a ostatními rajónními endokrinology. U pacientů po onkochirurgických operacích pro zhoubný nádor spolupracujeme úzce s komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice v Ostravě. Řešíme benigní i maligní choroby prsu včetně standardizovaných postupů na sentinelové uzlině a podpažních lymfatických uzlinách . Trvalou součástí týmu lékařů je atestovaný nutricionista , díky čemuž je již v předoperačním období věnována maximální pozornost nutričnímu stavu pacientů, vše s cílem minimalizovat perioperační riziko s možností následného ambulantního pokračování intervence a dohledu v nutriční ambulanci naší nemocnice. U indikovaných případů jsme zastánci moderního chirurgického konceptu ERAS-fast track( „ časná rekonvalescence po chirurgickém výkonu„ ).

Oddělení úzce spolupracuje s gastro-enterologickou ambulancí a endoskopickým pracovištěm orlovské nemocnice. Oddělení v kooperaci s nutriční ambulancí řeší endoskopicky neřešitelné stavy i komplikace těžkých malnutricí. Unikátnost a rozsah tří stanic intenzivní péče (ARO,DIP,NIOP) naší nemocnice s krajskou spádovostí a významem předurčuje intenzivní chirurgickou konsiliární i operační péči o kriticky nemocné.

Pacienti po rozsáhlejších operačních výkonech, pacienti septičtí, traumatologičtí a všichni u nich hrozí či již dochází k selhávání základních životních funkcí jsou umístěni na lůžkách kvalitně vybavené mezioborové chirurgicko-ortopedické JIP s event. přímou návazností na oddělení anestézie a intenzivní medicíny.
Plně akceptujeme a preferujeme koncept tzv. bezkrevní medicíny uplatňováním miniinvazivních operačních postupů.

Ambulantním i hospitalizovaným pacientům jsou plně k dispozici specializované sestry a příslušným vzděláním pro hojení chronických defektů a stomická specialistka.

Oddělení v zájmu komfortu pacientů disponuje zejména dvoulůžkovými, (maximálně třílůžkovými ) pokoji. Všechny pokoje jsou čerstvě vybaveny novými polohovatelnými postelemi. Všechny pokoje mají k dispozici bezplatné WIFI připojení.

Provoz chirurgie včetně nepřetržité chirurgické služby zajišťuje tým zkušených a erudovaných lékařů, z nichž má naprostá většina maximální chirurgickou erudici (specializovanou způsobilost v oboru a v řadě případů i atestací nadstavbové) a zdravotních sester s odpovídajícími atestacemi v oboru , zařazených do celoživotního vzdělávacího cyklu a maximální snahou pracovat v režimu Evidence Based Medicine (medicíny založené na důkazech).

Na jednotce jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a lednicí. Režim na tomto pokoji je uzpůsoben pacientovi. V ceně je zahrnuta strava dle vlastního výběru pacienta, po dohodě s dietní sestrou. Podmínkou je, že pacient nemá dietní omezení. Cena nadstandardního pokoje je 500 Kč/den jednolůžkový, 250 kč/den dvoulůžkový.

Upozornění pro pacienty:

Vzhledem k velkému zájmu o nadstandardní pokoje žádáme pacienty informovat se o dostupnosti nadstandardního pokoje již při plánování hospitalizace.

Nabízíme pacientům minimální čekací doby k plánovaným operačním výkonům, individualizovaný, pacientovi přizpůsobený přístup.

Naším cílem je spokojený, kvalitně a bezpečně ošetřený pacient, který se v případě zdravotních potíží s důvěrou obrátí na naše pracoviště

Budeme rádi za veškeré připomínky, poznámky a návrhy, které můžete adresovat písemně, či elektronicky na mailovou adresu primáře oddělení.