Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná – Ráj

                                                                           KONTAKTY

     

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

 

 

 

 VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

 

 

 PREANALYTICKÉ PROCESY

 

 

  ODBĚRY VZORKŮ

 

 

   VÝSLEDKY A KOMUNIKACE

 

 

  POKYNY A INSTRUKCE

 

 

 

 

 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

 

Verze č.:  09.00

Platnost od: 1.6.2019