Abecední seznam vyyšetření

Acidobasická rovnováha (ABR)
Adrenokortikotropní hormon (ACTH) v plazmě
Alaninaminotransferáza (ALT) - akreditovaná met
Albumin - akreditovaná metoda
Albumin v punktátu
Albumin v moči
Albumin v moči - odpad (dU)
Albumin za čas(Mikroalbumin)
Albumin/kreatinin v moči - index ACR
Alfa-1-antitrypsin (A1AT) v séru
Alfa-1-fetoprotein (AFP)
Alkalická fosfatáza celková (ALP)
Amoniak (NH3) v plasmě
Amyláza (AMS -U) v moči
Amyláza (AMS-Pu) v punktátu
Amyláza celková (AMS) - akreditovaná metoda
Anti -TG (anti-tyreoglobulin)
Anti -TPO (anti-mikrosomy)
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HBc
Anti-HBc IgM
Anti-HBe
Anti-HBs
Anti-HCV
Anti-streptolysin O (ASLO) v séru
Anti-TSH receptor v séru (TRAK)
Aspartátaminotransferáza (AST) - akreditovaná metoda
Beta-2-mikroglobulin
Beta-2-mikroglobulin v moči
Bilirubin celkový - akreditovaná metoda
Bilirubin konjugovaný
BNP(natriuretický peptid typu B) v plazmě
C-peptid
C3 složka komplementu
C4 složka komplementu
Ca (vápník)
Ca (vápník) v moči - odpad (dU)
CA 125 (cancer antigen 125)
CA 125 v punktátu
CA 15-3 (cancer antigen 15-3)
CA 15-3 v punktátu
CA 19-9 (cancer antigen 19-9)
CA 19-9 v punktátu
CA 72-4 (cancer antigen 72-4)
Ca ionizované v plazmě
Ca/kreatinin v moči
CEA (karcinoembryonální antigen)
CEA v punktátu
Celkové vyšetření moče
Ceruloplazmin v séru
CK (creatine kinase)
CKD-EPI zkrácená (odhad clear.kreatininu)
Cl (chloridy) - akreditovaná metoda
Cl (chloridy) v likvoru
Cl (chloridy) v moči - akreditovaná metoda
Cl (chloridy) v moči - odpad (dU)
Cl v potu
Clear. kreatininu-GF
CRP (C-reaktivní protein) v séru-akreditovaná metoda
CYFRA 21-1
Digoxin
Drogový screening
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v séru
Erytrocyty v moči - morfologické hodnocení
Erytropoetin
Estradiol
Etanol
Fe (železo) - akreditovaná metoda
Feritin
Folát
Folitropin (FSH)
Fosfor - akreditovaná metoda
Fosfor v moči - odpad (dU)-akreditovaná metoda
GGT(gama-glutamyltransferáza) - akreditovaná metoda
Glukóza - akreditovaná metoda
Glukóza v likvoru
Glukóza v moči
Glukóza v moči - odpad (dU)
Glukóza v plasmě
Glukóza v punktátu
Glykovaný hemoglobin A1c -akreditovaná metoda
Haptoglobin v séru
HBeAg
HBsAg
hCG (lidský choriogonadotropin ) (průkaz) v moči
hCG (lidský choriogonadotropin)
Homocystein
Cholesterol - akreditovaná metoda
Cholesterol HDL - akreditovaná metoda
Cholesterol LDL výpočet v séru
Cholesterol v punktátu
CHS (cholinesteráza)
Ig-Lehké řetězce-Kappa free v séru
Ig-Lehké řetězce-Lambda free v séru
Ig-Lehké řetězce-poměr kappa free/lambda free v séru
IgA (Imunoglobulin A) celkový - akreditovaná metoda
IgE (Imunoglobulin E) celkový
IgG (Imunoglobulin G) celkový v moči
IgG (Imunoglobulin G) celkový-akreditovaná metoda
IgM (Imunoglobulin M) celkový - akreditovaná metoda
Interleukin 6 (IL-6)
K (kalium) v moči - akreditovaná metoda
K (kalium) v moči - odpad (dU)
K (kalium) v plazmě - akreditovaná metoda
K (kalium) v punktátu
K (kalium) v séru - akreditovaná metoda
Kalprotektin ve stolici
Karbonylhemoglobin v krvi
Kortizol
Kortizol ve slinách
Kreatinin v moči
Kreatinin v moči - odpad (dU )
Kreatinin v punktátu
Kreatinin-akreditovaná metoda
Kyselina močová - akreditovaná metoda
Kyselina močová v moči - odpad (dU)
Kyselina močová- punktát
Laktát v likvoru
Laktát v plazmě
Laktát v punktátu
LD ( laktátdehydrogenáza)
LD (laktátdehydrogenáza) v punktátu
Lipáza (LPS)
Lutropin (LH)
Methemoglobin
Mg (hořčík)
Mg (hořčík) v moči - odpad (dU)
Morfologické vyšetření moče dle Hamburgera
Myoglobin - akreditovaná metoda
Na (natrium) - akreditovaná metoda
Na (natrium) v moči - akreditovaná metoda
Na (natrium) v moči - odpad (dU)
OGTT (orální glukózový toleranční test)
Orosomukoid (Alfa-1-kyselý glykoprotein) v séru
Osmolalita
Osmolalita v moči
Osteokalcin
Parathyrin (PTH 1-84)
Prealbumin v séru
Progesteron v séru
Prokalcitonin
Prolaktin
Protein celkový - akreditovaná metoda
Protein celkový v moči
Protein celkový v punktátu
Protein v likvoru
Protein v moči - odpad(dU)
PSA celkový (prostatický specifický antigen) v séru
PSA volný (prostatický specifický antigen volný) v séru
PSA volný /PSA - poměr
Revmatoidní faktor (anti-imunoglobuliny)
Schwartz (odhad clear. kreatininu)
Solubilní transferinový receptor
T3 (trijodtyronin) celkový
T3 (volný trijodthyronin) volný
T4 ( volný tyroxin) volný-akreditovaná metoda
T4 (tyroxin) celkový
Teofylin
Testosteron
Transferin - akreditovaná metoda
Triglyceridy - akreditovaná metoda
Triglyceridy v punktátu
Troponin I ultrasenzitivní-akreditovaná metoda
TSH (thyreotropin) - akreditovaná metoda
Tubulární rezorpce vody
Urea - akreditovaná metoda
Urea v moči - odpad (dU)
Urea v punktátu
Vazebná kapacita Fe
Vitamin B12
Vitamín D (25-OH-vitamin D)